Javascript Tree Menu
Podręcznik wdrożenia

1.1. Objaśnienie oznaczeń ( Jarosław Szczepankiewicz )

W niniejszym podrozdziale omawiamy w jaki sposób należy interpretować poszczególne elementy dokumentacji.
Zarówno podręcznik wdrożenia programu HYDRAportal jak i podręcznik redaktora programu napisane są z wykorzystaniem jednej konwencji ułatwiającej późniejsze zrozumienie tekstu. Poniżej opisano poszczególne elementy instrukcji.
						W taki sposób przedstawia się fragmenty listingów oraz krótkie elementy kodu z języków skryptowych.
					
W taki sposób opisano krótkie wskazówki oraz ważne informacje mające znaczenie w określonym kontekście tekstu
W taki sposób opisano ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz konfigurowania uprawnień, które mają znaczenie w danym kontekście


Ostatnia aktualizacja: 2011/09/14 07:58:42 , wersja: 1.177 | (c) 2004 - 2010 Fresh Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone.

napisz uwagi do tego fragmentu podręcznika