Badania okresowe pracowników – co ile lat muszą być wykonywane?

medycyna pracy

Każdy pracownik, aby wykonywać swoją pracę, musi posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza. Obowiązek skierowania pracownika na badania leży po stronie pracodawcy. Co ile lat badania lekarskie powinny być powtarzane?

Badania okresowe — na czym polegają?

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik jest obowiązkowo kierowany na badania lekarskie. Lekarz medycyny pracy ocenia stan zdrowia pracownika i jego predyspozycje do wykonywania określonej pracy. Zazwyczaj w zakres badań wchodzi badanie krwi, wzroku i słuchu, jak również RTG klatki piersiowej oraz spirometria. W przypadku dobrych wyników lekarz wystawia odpowiednie zaświadczenie, W przypadku jakichkolwiek problemów, kieruje pacjenta na dalszą diagnostykę. Każde zaświadczenie wydane przez lekarza jest ważne do określonej daty. Pracodawca, aby miał pewność, że każdy z jego pracowników jest zdolny do wykonywania powierzonej mu pracy, musi regularnie kierować ich na badania okresowe.

Jak często należy powtarzać badania okresowe?

Częstotliwość, z jaką muszą być wykonywane badania okresowe, jest zależna od kilku czynników. Przede wszystkim od stanu zdrowia pracownika. Jeżeli jest okazem zdrowia, lekarz może zlecić powtórzenie badań dopiero za 4 lata. W przypadku, gdy lekarz będzie miał jakieś zastrzeżenia, może zlecić powtórzenie badań częściej, nawet co rok lub zlecić dodatkowe badania. Wiele miejsc, takich jak przychodnia w Jarocinie czy innej miejscowości, oferuje wykonanie wszystkich badań na miejscu.

Za przestrzeganie terminów badań okresowych odpowiada pracodawca. Osoba odpowiadająca za sprawy kadrowe w przedsiębiorstwie powinna na bieżąco sprawdzać terminy ważności zaświadczeń lekarskich i w razie potrzeby kierować pracowników na badania. W przypadku przegapienia terminu pracownik nie powinien być dopuszczony do wykonywania pracy, aż do momentu uzyskania nowego zaświadczenia. Badania okresowe muszą być także zlecone pracownikom po dłuższej nieobecności, np. wtedy gdy przebywali na zwolnieniu więcej niż 30 dni.