Czym jest wzór przemysłowy?

wzor przemysłowy

Wzór przemysłowy, znak towarowy, wzór użytkowy to elementy chronione na gruncie prawa własności przemysłowej. Czym jest wzór użytkowy i kiedy można go chronić? Jak zarejestrować wzór przemysłowy?

Czym jest wzór przemysłowy?

Według definicji wzór przemysłowy to nowa i posiadające indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. Wzór przemysłowy w Warszawie to nadane w szczególności, cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyka, faktura lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.

Wzór przemysłowy ma postać wytworu, czyli przedmiotu, który został wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy. Wytwór to przedmiot, który składa się z wielu wymienialnych części składowych, umożliwiających ich rozłożenie i złożenie. Części wytworu myszą być wymienialne. Wytwór obejmuje opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego. Wzór przemysłowy można zarejestrować, tak by go chroniło. Aby uzyskał on ochronę należy go zgłosić do Urzędu Patentowego RP.

Kiedy wzór przemysłowy można zarejestrować?

Rzecznik patentowy, wzór przemysłowy uważa za nowy, gdy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzór nie został udostępniony publicznie przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. Jeśli wzór różni się od tego udostępnionego nieistotnymi szczegółami, wówczas uznaje się go za identyczny. Jednym słowem, wzór przemysłowy, który można zarejestrować, musi być wzorem, który posiada wymaganą cechę „nowości”. Musi być to wzór wcześniej nieujawniony, a także wzór niemający identycznego poprzednika

Ochrona wzoru przemysłowego pozwala na ochronę produktu przed kopiowaniem, a także podnosi wartość danego produktu. Daje również projektantowi lub producentowi prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru w sposób zarobkowy. Warto zaznaczyć, że można na nim zarabiać na terenie naszego kraju. Rejestracja wzoru przemysłowego, zabezpiecza przed kopiowaniem. Osoby dopuszczające się tego, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Prawa rejestracji wzoru udziela się na 25 lat.