Gdzie można zastrzec znak towarowy?

znak towarowy i jego zastrzezenie

Zastrzeżenie znaku towarowego jest kluczowe dla każdej firmy, która chce chronić swoje logo, nazwę, wzór czy slogan przed wykorzystaniem przez konkurencję. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, gdzie można zastrzec znak towarowy, jakie formalności są wymagane i ile to kosztuje.

Zastrzeganie znaku towarowego – gdzie można to zrobić?

Rejestracja znaku towarowego jest procesem, który pozwala właścicielowi otrzymać wyłączne prawo do korzystania z danego znaku w handlu. Zastrzeżenie znaku towarowego w Warszawie umożliwia uniknięcie nielegalnego korzystania z niego przez konkurencję, co może zaszkodzić reputacji i wizerunkowi firmy. Zastrzeżenie znaku towarowego może być dokonane na różnych poziomach, w zależności od potrzeb firmy.

Pierwszym miejscem, gdzie można zastrzec znak towarowy, jest krajowy urząd patentowy. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP. Aby zarejestrować znak towarowy, należy złożyć wniosek, który musi zawierać m.in. opis znaku, jego grafikę oraz listę towarów i usług, dla których znak ma być chroniony. Wniosek należy opłacić, a po jego złożeniu trwa około 4-6 miesięcy, aby uzyskać decyzję o zastrzeżeniu znaku towarowego.

Inną placówką, w której można zastrzec znak towarowy, są europejskie i międzynarodowe organizacje. Europejskie Zgłoszenie Znaku Towarowego umożliwia zastrzeżenie znaku w Unii Europejskiej, a Międzynarodowy System Ochrony Znaków Towarowych pozwala na zastrzeżenie znaku w kilkudziesięciu krajach na świecie. Rejestracja w tych systemach wymaga dodatkowych formalności i kosztów.

Zastrzeganie znaku towarowego w praktyce

Po wybraniu placówki, w której zastrzegamy nasz znak, konieczne jest podjęcie dalszych kroków. Przede wszystkim trzeba dokładnie opisać znak, przedstawić jego grafikę oraz wybrać kategorie towarów i usług, dla których znak ma być chroniony. Wniosek należy wypełnić i opłacić, a po jego złożeniu urząd dokonuje oceny formalnej.

Jeśli wniosek spełnia wymagania, zostanie opublikowany w odpowiednim Biuletynie Urzędu Patentowego. Przez okres kilku miesięcy, każdy może zgłaszać sprzeciw wobec rejestracji, po czym Urząd Patentowy podejmuje decyzję o zastrzeżeniu znaku towarowego lub jego odmowie. Po uzyskaniu zastrzeżenia, należy pamiętać o jego odnawianiu co 10 lat oraz ochronie przed nielegalnym korzystaniem z niego przez konkurencję.