Jak wygląda kurs i egzamin na patent sternika?

patent sternika

Zdobywanie uprawnień do legalnego pływania motorówką lub skuterem wodnym w Polskich wodach wymaga uzyskania odpowiedniego patentu sternika motorowodnego. Aby uzyskać to podstawowe “prawo jazdy” na tego typu jednostki pływające, konieczne jest zdobycie wymaganej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zaliczenie egzaminu na sternika motorowodnego. W artykule poniżej omówimy, jak wygląda ten egzamin, jakie są jego wymagania, jakie uprawnienia zapewnia, czy jest trudny oraz jakie pytania można się spodziewać.

Do czego uprawnia patent sternika?

Posiadacz patentu sternika motorowodnego ma prawo do kierowania jachtami motorowymi na wodach śródlądowych bez ograniczeń dotyczących mocy silnika lub długości kadłuba. To uprawnienie obejmuje również skutery wodne. Dodatkowo sternik motorowodny może prowadzić jachty motorowe o długości kadłuba do 12 metrów na wodach morskich wewnętrznych oraz na innych wodach morskich, jednak tylko w ciągu dnia i w odległości do 2 mil morskich od brzegu.

Osoby poniżej 16 roku życia mają ograniczone uprawnienia, pozwalające im prowadzić jachty motorowe o mocy silnika nieprzekraczającej 60 kW. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kurs na sternika motorowodnego jest dostępny dla każdej osoby, która osiągnęła 14 lat. Niepełnoletni potrzebują zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie ma górnego limitu wieku dla uczestnictwa w kursie. Warto zauważyć, że prawo nie nakłada obowiązku uczestnictwa w takim kursie, ale gorąco zachęca się do tego ze względów bezpieczeństwa i przygotowania do egzaminu praktycznego. Zdobywanie praktycznych umiejętności pod okiem instruktora na wodzie jest niezastąpione i ważniejsze niż jedynie teoretyczna wiedza z książek.

Jak wygląda egzamin patentowy na sternika wodnego?

W czasie części teoretycznej egzaminu, osoba poddana ocenie musi rozwiązać test jednokrotnego wyboru, który składa się z 75 pytań zamkniętych. By zaliczyć ten etap, należy udzielić co najmniej 65 prawidłowych odpowiedzi, co stanowi ponad 86% wszystkich pytań. Maksymalny czas na wykonanie tego zadania wynosi 90 minut.

Zakres tematyczny pytań obejmuje przepisy prawa, podstawy budowy jachtów motorowych, ratownictwo wodne, locję, meteorologię i nawigację.

W części praktycznej egzaminu, osoba badana musi wykonać określony zestaw manewrów, sterując jachtem motorowym wyposażonym w silnik umożliwiający pływanie w ślizgu. Miejsce egzaminu powinno być wyposażone w pomost umożliwiający cumowanie łodzi, a sam statek powinien posiadać niezbędne instalacje, które mogą być wykorzystane podczas egzaminu. Podczas tej części dopuszcza się jedno ponowne wykonanie manewru, który został wykonany nieprawidłowo.