Jak zalegalizować swój pobyt w Polsce?

paszport

W ostatnich latach Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają tu w celach zarobkowych, edukacyjnych czy turystycznych. Legalny pobyt na jej terytorium wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, jak sprawić, by czas spędzony w Polsce upływał bez zbędnych komplikacji.

Co obcokrajowiec musi zrobić, by cieszyć się legalnym pobytem w Polsce?

Obywatele krajów spoza Unii Europejskiej, którzy planują dłuższy pobyt na terytorium Polski powinni zacząć od zidentyfikowania odpowiedniego rodzaju wizy – czy to turystycznej, pracy, czy studiów. Osoby ubiegające się o wizę powinny zgłosić się do najbliższego konsulatu RP oraz przedłożyć dokumenty takie jak paszport, zdjęcie biometryczne, potwierdzenie celu podróży oraz dowód posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Proces wydawania wizy może trwać kilka tygodni, dlatego warto zająć się tym odpowiednio wcześnie.

Jakich formalności należy dopełnić?

Na początek warto wyjaśnić, że obywatele krajów UE, EOG oraz Szwajcarii mają uproszczone zasady legalizacji pobytu w Szczecinie lub innym polskim mieście – wystarczy zarejestrować się jako mieszkaniec Polski w urzędzie miasta czy gminy, podając adres zamieszkania oraz okazując ważny dowód tożsamości. Nie są oni też zobligowani do posiadania wiz czy zezwoleń na pracę – mogą podejmować zatrudnienie na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Obywatele spoza tych krajów, którzy chcieliby przedłużyć swój pobyt w Polsce powinni ubiegać się o kartę pobytu. W zależności od celu przyjazdu i planowanej długości pobytu można wybrać między tymczasową a stałą kartą pobytu. Aby to uczynić, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego na terytorium Polski.

W przypadku karty pobytu tymczasowej, ważnej do 3 lat, obcokrajowcy muszą przedstawić właściwe dokumenty oraz spełnić odpowiednie warunki, na przykład potwierdzić kontynuowanie studiów, posiadanie pracy czy udokumentować istniejący związek z obywatelem Polski. Warto też zwrócić uwagę na wymóg przedstawienia ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku braku takowego, aplikacja o kartę pobytu może zostać odrzucona. Jeśli chodzi o kartę pobytu stałego, można się o nią ubiegać po pięciu latach nieprzerwanego pobytu w Polsce. Wymagane dokumenty obejmują między innymi dowód tożsamości, zaświadczenie o niekaralności oraz potwierdzenie posiadania środków finansowych na utrzymanie.