Jakie są rodzaje głowic harwesterowych?

glowice harwesterowe

Technologie wykorzystywane w leśnictwie są coraz bardziej unowocześniane, aby gwarantowały wygodniejszą i bardziej wydajną pracę. Na coraz większą skalę wykorzystuje się harwestery, a warto zauważyć, że wyróżniamy bardzo różne głowice harwesterowe. Służą do pozyskiwania drewna z całego pnia lub z gałęzi, a także do odciążania drzew.

Jakie typy głowic harwesterowych są najpopularniejsze?

Trudno jest w zasadzie wskazać te najbardziej popularne głowice, ponieważ najczęściej stosowane są te, które są najbardziej przydatne w przypadku konkretnego zlecenia. Można jednak zauważyć pewne tendencje z uwagi na charakterystykę polskiego leśnictwa. Przede wszystkim wykorzystywane głowice harwesterowe w Augustowie albo w innych miejscach, to takie, które zapewniają pozyskiwanie drewna z całego pnia. Głowice posiadają wiele ostrzy tnących i gwarantują szybkie pozyskanie materiału.

Kolejne bardzo popularne głowice to te, które zagwarantują szybki dostęp do drewna z gałęzi. Wybór takich głowic za każdym razem będzie jednak uzależniony od terenu, a także warunków pracy i samego celu pozyskiwania drewna. Duże znaczenie będzie mieć także typ drzewa.

Głowice harwesterowe pozwalają odciążać transport

Bardzo ważną funkcją, jaką mogą spełniać tak jak głowice, jest także odciążanie drzew. To bardzo ważny czynnik, szczególnie jeżeli chodzi o zmniejszeniem wagi i ułatwienie transportu. Są to więc technologie tak samo ważne w przemyśle drzewnym jak żurawie samozaładowcze w Augustowie. Należy je dobierać zawsze adekwatnie do wielkości i jakości drewna, czym zawsze powinni się zajmować specjaliści.

Bardzo popularne są także głowice do cięcia drewna na mniejsze kawałki. Kluczowym czynnikiem w tej sytuacji jest bardzo duża precyzja. To również przekłada się na wygodniejszy transport, ale także samo późniejsze przetwarzanie drewna. Dodatkowym ułatwieniem mogą być także głowice, które służą do przycinania korzeni. Dzięki nim łatwiej jest wyciągać drzewa z ziemi. Poza tym stale też tego rodzaju głowice są unowocześniane. Co jakiś czas pojawiają się nowe typy głowic, które jeszcze bardziej ułatwiają realizację prac.