Na czym polega badanie OCT?

badanie wzroku

Badanie OCT to jedna z najnowocześniejszych metod diagnostycznych wykorzystywanych w medycynie. Jest to skrót od angielskiego terminu Optical Coherence Tomography, czyli tomografia koherentna optycznie. Technika ta umożliwia precyzyjną analizę struktury tkanek wewnątrzgałkowych, dzięki czemu pozwala na wczesne wykrycie i monitorowanie różnego rodzaju chorób oczu, w tym jaskry.

Na czym polega?

Badanie OCT polega to na stosowaniu lasera, który wytwarza światło o precyzyjnej długości fali. Laser wysyła do oka pętlę światła, która odbija się od różnych struktur w oku, takich jak rogówka, soczewka, siatkówka i nerw wzrokowy. Następnie światło to przechodzi przez specjalny detektor, który mierzy ilość i czas odbicia fali. Na tej podstawie komputer tworzy trójwymiarowy obraz wewnętrznych struktur oka.

Badanie OCT jest bardzo bezpieczne, a samo badanie trwa tylko kilka minut. Pacjent siedzi na fotelu, a przed nim znajduje się aparat OCT, do którego należy przyłożyć głowę. Pacjent patrzy na jasne światło i trzyma oczy otwarte. Aparat wykonuje serie zdjęć, które następnie są przetwarzane i analizowane przez specjalistę.

Badanie OCT jest szczególnie przydatne w diagnostyce jaskry, która jest chorobą oczu prowadzącą do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Wczesne wykrycie choroby jest kluczowe w celu zapobiegania utracie wzroku. Istnieją specjalistyczne ośrodki, które oferują badania diagnostyczne w jaskrze w Warszawie przy użyciu techniki OCT. Dzięki temu pacjenci z Warszawy i okolic mogą mieć pewność, że ich oczy są diagnozowane z użyciem najnowocześniejszych metod.

Co umożliwia to badanie?

Zastosowanie OCT umożliwia szczegółową analizę nerwu wzrokowego oraz warstwy włókien nerwowych siatkówki. Dzięki temu można ocenić stopień uszkodzenia nerwu i określić, czy choroba postępuje. Metoda ta jest także przydatna w diagnozowaniu innych chorób oczu, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa czy zwyrodnienie plamki.

Warto pamiętać, że badanie OCT nie zastępuje innych metod diagnostycznych, takich jak badanie pola widzenia czy pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.