Na czym polega dzierżawa drukarek i czy się opłaca?

drukarka

Dzierżawa drukarek to coraz bardziej popularne rozwiązanie, szczególnie wśród właścicieli małych i średnich firm, którzy chcą obniżyć koszty związane z drukiem dokumentów. Ten artykuł przybliży na czym polega dzierżawa urządzeń drukujących, jakie korzyści można uzyskać z takiego rozwiązania oraz czy rzeczywiście się opłaca.

Korzyści płynące z dzierżawy

Decydując się na dzierżawę drukarek, przedsiębiorstwo może przede wszystkim zaoszczędzić na kosztach zakupu nowych urządzeń. Ponadto, zwykle w ramach umowy o dzierżawę, dostawca urządzeń zapewnia także serwis techniczny oraz wymianę zużytych elementów i materiałów eksploatacyjnych, co eliminuje konieczność samodzielnego utrzymania sprzętu. Dzierżawa pozwala również na elastyczne dopasowanie modelu drukarki laserowej lub innej do bieżących potrzeb firmy, co jest szczególnie ważne w przypadku szybko rozwijających się przedsiębiorstw. Warto dodać, że przeważnie opłata za dzierżawę jest stała, co pozwala na lepsze planowanie budżetu. Na koniec należy wspomnieć o aspekcie ekologicznym – dzięki dzierżawie drukarek, przedsiębiorstwo może ograniczyć ilość generowanych odpadów elektronicznych.

Jak działa dzierżawa drukarek?

Dzierżawa drukarek polega na zawarciu umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcą urządzeń drukujących. Umowa określa czas trwania dzierżawy, koszty wynajmu oraz zasady serwisowania drukarki. Ponadto w ramach umowy wynajmujący jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualne naprawy drukarek. Po upływie czasu trwania umowy, przedsiębiorstwo może zdecydować się na przedłużenie dzierżawy, wybór innego modelu drukarki lub zakończenie współpracy z dostawcą. 

Czy opłaca się korzystać z dzierżawy?

Odpowiedź na pytanie, czy dzierżawa drukarek się opłaca, zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Dla firm, które często korzystają z usług druku i chcą unikać wysokich kosztów zakupu oraz utrzymania drukarek, dzierżawa może być korzystnym rozwiązaniem. Ponadto, decyzja o dzierżawie może przynieść dodatkowe korzyści w postaci lepszej jakości druku, dostępu do nowoczesnych technologii oraz często niższych kosztów związanych z eksploatacją urządzeń. Warto jednak przemyśleć decyzję o dzierżawie drukarek, jeśli firma korzysta z usług druku rzadko lub ma specyficzne wymagania co do urządzeń drukujących.