Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie – jak to działa?

0
ubezpieczenie grupowe na zycie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest doskonale znane wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w dowolnym podmiocie gospodarczym. Taka polisa zapewnia podstawowy zakres ochrony, a składki są automatycznie pobierane z pensji przez pracodawcę i odprowadzane do kasy ubezpieczyciela. Niestety nie jest to wariant dostępny dla osób, które wykonują tzw. wolne zawody. To dla nich stworzono otwarte ubezpieczenie grupowe na życie.

Jakie zalety ma ubezpieczenie grupowe na życie?

Wiele osób zastanawia się, dlaczego właśnie ubezpieczenie grupowe jest bardziej atrakcyjne od indywidualnego. Rezygnacja z możliwości decydowania o jego zakresie czy wysokości składki i sumy ubezpieczenia wydaje się wadą. Warto jednak zaznaczyć, że wykupienie polisy dla wszystkich pracowników przez pracodawcę jest znacznie atrakcyjniejsze finansowo. Z czego to wynika? Otóż dla ubezpieczyciela najważniejszy jest zysk, jaki osiąga przy odpowiedniej proporcji pomiędzy liczbą klientów i wpłacanych składek a kwotą wypłacanych odszkodowań.

Korzyści są tym większe, im więcej umów z firmą podpiszą osoby zainteresowane polisą. W przypadku ubezpieczenia grupowego jedna umowa gwarantuje współpracę z kilkudziesięcioma, a niekiedy nawet kilkuset klientami. Dlatego towarzystwo może sobie pozwolić na obniżenie podstawowej składki. Stąd też wynika pierwsze zaleta ubezpieczenia grupowego, jaką jest niższa składka przy takim samym zakresie ochrony. Inne zalety to wygoda, która wynika z automatycznego odciągania składek z pensji, dzięki czemu nie trzeba o nich pamiętać, oraz przejrzysty zakres ochrony.

Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie dla freelancerów

Dziennikarze, pisarze, malarze, reporterzy, muzycy i inni przedstawiciele tzw. wolnych zawodów nie mają dostępu do firmowego ubezpieczenia grupowego. Pracując na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło nie są na stałe związani z żadnym podmiotem gospodarczym. Dlatego nie mogą też skorzystać z grupowej polisy. Aby stworzyć im taką szansę i pozwolić wybrać odpowiednie dla siebie ubezpieczenie na życie, towarzystwa wprowadziły na rynek produkt, jakim jest otwarte ubezpieczenie grupowe na życie. Czym się ono charakteryzuje?

• Do otwartego ubezpieczenia grupowego na życie może przystąpić każdy, kto nie jest związany umowa o pracę i spełnia kryteria podane przez ubezpieczyciela.
• Warunki, jakie musi spełnić zainteresowany polisą, są nieco bardziej rygorystyczne od tych stawianych w przypadku standardowego ubezpieczenia grupowego. Wynika to z przypadkowości grona klientów.
• Umowa jest zawierana na rok lub kilka lat, zależnie od towarzystwa.
• Jak w przypadku każdej polisy tak i tutaj obowiązuje okres karencji, który np. w AXA wynosi 6 miesięcy.
• Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie jest dostępne dla osób w określonym przedziale wiekowym, z wyłączeniem wieku emerytalnego. Górna granica zależy zarówno od ubezpieczyciela, jak i wariantu – podstawowego lub rozszerzonego.

Jaki zakres ochrony obejmuje otwarte ubezpieczenie grupowe na życie?

Otwarte ubezpieczenie grupowe na życie jest dostępne w dwóch wariantach – podstawowym i rozszerzonym. Pierwszy z nich obejmuje ochronę w sytuacjach takich jak:

• trwałe inwalidztwo,
• poważne zachorowanie,
• NNW
• pobyt w szpitalu,
• operacja chirurgiczne,
• pomoc medyczna udzielona na terenie kraju.

Wersja rozszerzona zazwyczaj jest dostępna w znacznie węższym przedziale wiekowym (np. w AXA do 50 r.ż.) i dodatkowo obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku narodzin dziecka, śmierci rodziców lub współmałżonka ubezpieczonego oraz jego samego, niezdolności do pracy czy choroby lub pobytu w szpitalu współmałżonka.

Ile wynoszą składka i suma otwartej grupowej polisy na życie?

Jak w przypadku każdego produktu finansowego, tak i tutaj oferta otwartego ubezpieczenia grupowego jest właściwa dla danego towarzystwa. Pomimo to jednak większość sum ubezpieczenia i składek jest porównywana, co stwarza duża konkurencyjność ofert. Najmniej miesięcznie trzeba zapłacić w Proamie (30 zł), najwięcej w Compensie (44 zł). W tej drugiej firmie jednak suma ubezpieczenia jest wyższa. Ważnym czynnikiem jest też wysokość wypłacanych odszkodowań. Przykładowo na pokrycie kosztów leczenia Compensa wypłaca maksymalnie 6 000 zł, podczas gdy Proama oferuje nawet 10 000 zł. Za dzień pobytu w szpitalu najwięcej wypłaca Generali.