Pacjenci zgłaszają, że lekarze specjaliści są trudno dostępni

Pacjenci zgłaszają, że lekarze specjaliści są trudno dostępni

Pacjenci zgłaszają, że lekarze specjaliści są trudno dostępni a szybka konsultacja medyczna – praktycznie niemożliwa. Z badania* przeprowadzonego przez firmę enQuant wynika, że pacjenci oraz ich opiekunowie nie są zadowoleni z jakości tradycyjnego systemu opieki specjalistycznej. Przewlekłe choroby neurologiczne, w tym padaczka, wymagają wysokospecjalistycznej diagnostyki, optymalnego leczenia oraz szybkiej reakcji lekarza w sytuacjach nagłych.

Tymczasem:

  • 89% badanych uważa, że na pierwszą wizytę u lekarza specjalisty trzeba zbyt długo czekać
  • 85% ankietowanych twierdzi, że wizyty u lekarzy specjalistów są trudno dostępne
  • 86% badanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że konsultacja specjalistyczna może zostać przeprowadzona blisko miejsca zamieszkania pacjenta i w dogodnym dla niego terminie

Pacjent z podejrzeniem padaczki trafia do lekarza POZ, który kieruje go na konsultację do neurologa. Problemy pojawiają się już na samym początku – pacjent musi znaleźć lekarza, który ma wolne terminy, najlepiej specjalistę epileptologa, który zajmuje się leczeniem padaczki – zauważa dr n.med. Piotr Zwoliński, epileptolog, twórca systemu QNeuro. – Niestety, lekarzy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Epileptologii jest tylko około 300, a pacjentów chorych na padaczkę 400 000 – dodaje dr Zwoliński.

Problem z dostępnością specjalisty potwierdza opinia badanych – 86% ankietowanych nie zgadza się ze stwierdzeniem, że konsultacja specjalistyczna może zostać przeprowadzona blisko miejsca zamieszkania pacjenta i w dogodnym dla niego czasie. Aż 75% uczestników badania uważa, że nie ma możliwości kontaktu z lekarzem specjalistą w nagłych wypadkach, a 73% potwierdza z kolei, że musi zapisywać się na wizytę nawet wtedy, kiedy potrzebuje jedynie recepty, zaświadczenia o stanie zdrowia lub ma jedynie pytania dotyczące choroby bądź jej leczenia.

Naprzeciw tym problemom wychodzą twórcy QNeuro – kompleksowego systemu do diagnozowania i prowadzenia pacjentów chorych na padaczkę. To połączenie trzech aplikacji (terminalu pacjenta, lekarza specjalisty oraz systemu EpiEngine) z urządzeniem do domowych badań EEG i VEEG. Terminal pacjenta jest jego indywidualnym kontem medycznym i aplikacją do kontaktu z lekarzem specjalistą. Aplikacja dla lekarza jest jego wirtualnym gabinetem, w którym nie tylko kontaktuje się z pacjentem, ale ma również dostęp do bazy wiedzy oraz do systemu sztucznej inteligencji ułatwiającej diagnozowanie i dobór odpowiedniej terapii.

Systemy komunikacyjne w służbie medycyny XXI wieku, wykorzystanie możliwości zdalnego diagnozowania i leczenia pacjentów pozwalają na zachowanie ciągłości leczenia pacjenta – podkreśla dr n. med. Piotr Zwoliński. – Zasoby wiedzy z internetowych baz medycznych, dostępne na życzenie, samouczące się wysoko wyspecjalizowane systemy internetowe, umożliwiają szkolenie lekarza i wspomagają jego decyzje kliniczne oraz terapeutyczne – dodaje dr Zwoliński.

Osoby chore na padaczkę potrzebują systematycznej, ciągłej opieki lekarza przez cały czas trwania choroby, najczęściej przez całe życie.

Wdrożenie systemu QNeuro w opiece nad pacjentami z padaczką umożliwi:

  • wykonywanie badania EEG i videoEEG w domu pacjenta
  • zdalne konsultacje medyczne
  • szybki dostęp do badań i niemal natychmiastową interpretację wyników
  • wyeliminowanie kolejek do lekarza oraz papierowej dokumentacji medycznej
  • dobór odpowiedniej metody leczenia
  • optymalizację czasu pracy lekarzy

***

QNeuro – jeden z pierwszych na świecie systemów opieki medycznej dedykowany osobom chorym na padaczkę. Ten innowacyjny system diagnozowania i terapii osób chorych na epilepsję wykorzystuje urządzenia najnowszej generacji przeznaczone do domowych badań EEG (homeEEG i homeVEEG) oraz wyjątkową bazę wiedzy i platformę wspierania decyzji lekarza w zakresie diagnostyki i leczenia (EpiEngine).

QNeuro zawiera komplet funkcjonalności niezbędnych dla kompleksowego prowadzenia pacjenta, z elektroniczną historią choroby oraz danymi medycznymi dostępnymi online. Częścią systemu jest zdalna pomoc dla lekarza na każdym etapie prowadzenia pacjenta oraz w nagłych przypadkach. Proponowane rozwiązanie to przełom w diagnostyce i leczeniu epilepsji umożliwiające zdalne monitorowanie stanu pacjenta, wyeliminowanie kolejek do specjalisty, zoptymalizowanie kosztów leczenia.

Realizatorem projektu jest firma enQuant Sp. z o.o., działająca na rynku projektowania i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w finansach, ubezpieczeniach, energetyce i zdrowiu. enQuant współpracuje z ośrodkami B+R, Politechniką Warszawską i Polską Akademią Nauk w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży telekomunikacyjnej i IT.

Projekt QNeuro współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w konkursie 2/1.1.2/2015 PO IR.


*Badanie opinii pacjentów i opiekunów pacjentów chorych na padaczkę przeprowadzono na grupie 236 ankietowanych, w dniach 16 października do 14 listopada 2017. Badanie przeprowadziła i zrealizowała firma enQuant sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na potrzeby realizacji projektu QNeuro.