Adwokat od spraw rodzinnych – czym dokładnie się zajmuje?

adwokat ds rodzinnych

Prawo rodzinne jest obszerną komórką prawa cywilnego. Pod tym pojęcie kryją się sprawy z zakresu rozwodów, opieki nad dziećmi, alimentów, a także regulacje związane z kwestiami majątkowymi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje działania prawników rodzinnych. Kiedy będziemy potrzebować adwokata od spraw rodzinnych?

Kim jest adwokat od spraw rodzinnych?

Adwokat od spraw rodzinnych to osoba, która ukończyła prawo, zdała egzamin na aplikacji. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, które jest częścią prawa cywilnego. Adwokat rodzinny zajmuje się kwestiami dotyczącymi separacji, rozwodu oraz podziału majątku, a także prawami nieletnich.

Adwokat sprawy rodzinne w Przemyślu rozwiązuje w oparciu o kodeks prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także prawo cywilne. Pomoc adwokata od prawa rodzinnego jest nieoceniona w przypadku rozwodów, regulowania praw opieki nad dziećmi, ustalaniu wysokości alimentów, a także w przypadku spraw majątkowych, takich ja sporządzenie intercyzy.

Zakres obowiązków prawnika rodzinnego

Rozwód, separacja, podpisanie intercyzy czy ustalenie rozdzielności majątkowej to tylko niektóre sytuacje, w których skorzystać powinniśmy z pomocy adwokata rodzinnego. Pomoc specjalisty jest niezbędna także w przypadku podziału majątku, przyznania opieki nad dziećmi czy ustalenia władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów.

Sporządzając testament również możemy skorzystać z pomocy prawnika od prawa rodzinnego. Może świadczyć pomoc także przy ustalaniu rodziny zastępczej. Z pomocy prawnika rodzinnego można skorzystać, gdy na ławie oskarżonych zasiada nieletni, któremu grozi pobyt w zakładzie poprawczym.

Większość spraw z zakresu prawa rodzinnego mogłaby się odbyć bez obecności prawnika, ale pomoc specjalisty jest nieoceniona. Towarzyszy on swoim klientom w trudnych sytuacjach, reprezentuje ich w sądzie i wspólnie z nimi określa czynności, jakie należy podjąć by wyrok sądu był dla jego klientów korzystny. Uczestniczy także w mediacjach i negocjacjach w konfliktowych sprawach, gdy członkowie rodziny nie mogą dojść do porozumienia.