Analiza wysokości szkody – jak powinna wyglądać?

wycena szkody

Wypadek samochodowy lub stłuczka to jedynie początek problemów. Następnie rozpoczyna się batalia o wysokość odszkodowania. W oszacowaniu strat i wysokości zadośćuczynienia pomóc nam może rzeczoznawca samochodowy. Opisujemy jak powinna wyglądać analiza wysokości szkody. 

Czym jest weryfikacja szkody komunikacyjnej?

Jest to – innymi słowy – jej szczegółowa analiza. Ma ona na celu ustalenie, czy szkoda została rozliczona w prawidłowy sposób. Innym celem weryfikacji szkody komunikacyjnej jest uzyskanie informacji czy poszkodowany otrzymał odszkodowanie w należnej mu wysokości. Wśród usług świadczonych przez rzeczoznawcę samochodowego wymienić można także wycenę wartości pojazdu przed szkodą i po szkodzie, a także stworzenie kosztorysu naprawy auta.

Z pomocy świadczonej przez rzeczoznawcę samochodowego warto skorzystać w kilku sytuacjach. Najczęściej zgłaszają się do niego osoby poszkodowane w wyniku zaniżenia kwoty należnego odszkodowania. Pomoc profesjonalnego rzeczoznawcy może skutkować jej zwiększeniem. Z pomocy można skorzystać również chcąc poznać szacowaną kwotę zadośćuczynienia. Osoby ze Szczecina i okolic zachęcamy do sprawdzenia w Google frazy analiza wysokości szkody w Szczecinie.

Co należy do zadań rzeczoznawcy samochodowego?

Rolą rzeczoznawcy jest dokonanie analizy szkód komunikacyjnych i kalkulacja kosztów naprawy. Na ich podstawie jest on w stanie stwierdzić wysokość kosztu naprawy pojazdu po wypadkach. Innym zadaniem rzeczoznawczy jest wycena wartości rynkowej pojazdu. Ocenia on stan techniczny konkretnego samochodu, a także stopień zużycia podzespołów i jego wyposażenia. Na tej podstawie powstaje realna cena danego pojazdu.

Do zadań rzeczoznawcy należy również przeprowadzanie rekonstrukcji wypadków. Odbywa się to na podstawie oględzin pojazdu i miejsca zdarzenia, a także zgromadzonego materiału dowodowego. Szczegółowa analiza okoliczności jest pomocna w ustaleniu dokładnego przebiegu wypadku oraz ustalenia sprawcy. Osoby mające potrzeba skorzystania z usług rzeczoznawcy zachęcamy do sprawdzenia wyszukiwania rzeczoznawca samochodowy w Szczecinie.