Czy doręczenie korespondencji przez komornika jest możliwe?

pismo od komornika

W wielu sprawach sądowych konieczne jest poinformowanie o toczącym się postępowaniu stronę pozwaną. W takim przypadku najczęściej wysyła się do niej list polecony. Niestety, jego dostarczenie nie zawsze jest skuteczne. Czy w takiej sytuacji korespondencję może przekazać komornik?

Jak doręcza się korespondencję sądową?

Gdy konieczne jest przekazanie pism z sądu, stosuje się wtedy głównie listy. Są one przekazywane przez Pocztę Polską.

Listy te wysyłane są jako polecone, natomiast warto wiedzieć o tym, że nawet jeśli nie zostaną one doręczone, ponieważ będą dwukrotnie awizowane i nikt ich nie odbierze, i tak uznaje się, że adresat je dostał. Taka fikcja doręczenia powoduje wiele problemów w sprawach sądowych.

Właśnie dlatego opracowano nowe przepisy, dzięki którym prowadzone jest doręczenie korespondencji przez kancelarie komornicze. Wtedy, gdy konieczne jest więc doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ udaje się bezpośrednio do adresata.

Jak wygląda komornicze doręczenie korespondencji?

Taka forma doręczenia korespondencji cechuje się generalnie wyższą skutecznością, ponieważ komornik posiada większe uprawnienia w stosunku do pracownika Poczty Polskiej.

W pierwszej kolejności konieczne jest otrzymanie pisma z sądu dotyczące skorzystania z tej metody doręczenia korespondencji. Następnie z pismem oraz odpowiednim wnioskiem trzeba udać się do kancelarii komornika, aby tam zlecić usługę. Jest ona płatna ryczałtowo, ale można otrzymać zwrot w przypadku wygranej sprawy sądowej od osoby skazanej.

Komornik następnie udaje się do miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy pismo. Gdy osoba ta jest obecna, wtedy może on po prostu przekazać jej pismo. Co wtedy, gdy komornik nie zastanie adresata? Jeśli natomiast go nie ma, ma on prawo zapytać o nią inne osoby zamieszkujące pod danym adresem, sąsiadów, by dowiedzieć się więcej na temat jej sytuacji.

Dodatkowo komornik przygotowuje wtedy odpowiednie pismo dokumentujące prowadzoną przez siebie czynność. Pismo to jest potem przekazywane do sądu.

Ponadto komornik ma również możliwość poszukiwania osoby, której dotyczy pismo. Może on wtedy skorzystać z różnych rodzajów baz, dzięki którym może on ją zlokalizować i dzięki temu również doręczyć pismo tam, gdzie obecnie ona przebywa.

Czy doręczenie komornicze jest skuteczne?

Zasadniczo doręczenie komornicze korespondencji jest usługą wyróżniającą się wysoką skutecznością, dlatego też jest ono stosowane często jako alternatywa dla standardowego doręczenia Pocztą Polską.

Dokładne informacje o takiej metodzie oraz wniosek o jej wykorzystanie można znaleźć już teraz na witrynach kancelarii komorniczych.