Czym jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu?

budowa

Kwestią absolutnie kluczową podczas każdej inwestycji budowlanej jest wykonanie odpowiednich badań gruntu. Mają one wpływ na bezpieczeństwo takiej inwestycji, gdyż grunt musi być przystosowany do tego, jaki budynek będzie na nim postawiony. Jednym z badań jest wykonanie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu. Czym on jest?

Edometryczny moduł ściśliwości gruntu – co to?

Nazwa edometryczny moduł ściśliwości gruntu może dla wielu osób nie mówić zbyt wiele. Nie jest to niczym dziwnym, gdyż faktycznie brzmi ona dosyć skomplikowanie. Jest ona jednak niczym innym niż parametrem, który stosuje się do określenia ściśliwości gruntu. Jest to jeden z najważniejszych parametrów dotyczących gruntu, które bierze się pod uwagę przy planowaniu inwestycji budowlanej.

Nazwa parametru, jakim jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu pochodzi od urządzenia laboratoryjnego, które stosowane jest do jego wyliczenia. Jest nim bowiem edometr. Spotkamy go w laboratoriach zajmujących się geodezją, czyli badaniem gruntów. Najczęściej są one zatrudniane w celu zaplanowania inwestycji budowlanej.

Jak i po co wylicza się edometryczny moduł ściśliwości gruntu?

Podobnie jak wiele innych parametrów, edometryczny moduł ściśliwości gruntu bada się laboratoryjnie. Próbka gruntu, który ma zostać badany jest umieszczana w metalowym pierścieniu, który jest częścią edometru. Następnie na próbkę zaczyna działać siła odkształcająca go tylko w jednym kierunku. Siła nacisku jest zwiększana stopniowo i w określonych odstępach się ją podwaja. Sam parametr, jakim jest edometryczny moduł ściśliwości gruntu to proporcja pomiędzy naprężeniem, a odkształceniem gruntu w wyniku nacisku.

Badanie edometrycznego modułu ściśliwości gruntu jest szczególnie ważne podczas inwestycji budowlanej. Wynika to z tego, że na zbyt ściśliwym gruncie w trakcie realizacji inwestycji budowlanej może dojść do nierównomiernego osiadania, a to w najgorszym wypadku może doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia budynku, a w konsekwencji do sporego zagrożenia dla osób przebywających w nim i w jego okolicy.