Higienistka stomatologiczna – jak nią zostać?

0
zawód medyczny

Chcesz związać swoją przyszłość z zawodem medycznym? Policealne szkoły medyczne zapraszają do skorzystania ze swojej oferty. Wśród kierunków cieszących się dużym zainteresowaniem znajduje się higienistka stomatologiczna. Co warto wiedzieć o tym zawodzie? Jak zapisać się do szkoły?

Kim jest higienistka stomatologiczna?

Higienistką stomatologiczną nazywa się osobę, która posiada uprawienia do wykonywania świadczeń dotyczących profilaktyki stomatologicznej oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Dodatkowo higienistka może brać udział w procesie leczenia stomatologicznego, asystując stomatologowi.

Najczęściej higienistka stomatologiczna znajduje zatrudnienie w gabinetach i klinikach stomatologicznych. Może pracować także w pracowniach stomatologicznych. Ze względu na swoje wykształcenie może ona także zajmować się prowadzeniem działalności oświatowej i instruktorskiej oraz może pracować w charakterze pracownika administracyjnego.

Higienistka stomatologiczna – jak nią zostać?

Aby uzyskać uprawnienia potrzebne do pracy jako higienistka stomatologiczna, konieczne jest podjęcie nauki. Obecnie wykształcenie w tym kierunku zyskać można w policealnych szkołach medycznych, które zajmują się kształceniem absolwentów szkół średnich.

Czas trwania nauki w szkole policealnej to najczęściej 2 lata, czyli 4 semestry. Zajęcia mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, wieczorowym albo weekendowym. Najczęściej prowadzone są 3 dni w ciągu tygodnia lub w innym trybie w zależności od szkoły.

Nauka obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, podczas których uczniowie zdobywają szeroką wiedzę, jak i zajęcia praktyczne, które realizowane są w pracowniach i gabinetach stomatologicznych.

Osobom chcącym uzyskać kwalifikacje jako higienistka stomatologiczna Kraków również daje taką możliwość w działających w mieście szkołach policealnych. Z dokładną ofertą można zapoznać się już teraz online na stronach szkół.

Jak dostać się do szkoły policealnej na kierunek higienistka stomatologiczna?

Aby rozpocząć nauczanie na kierunku higienistka stomatologiczna, należy spełnić określone warunki:

  • Zakończenie szkoły średniej – nie jest wymagane posiadanie matury.

  • Brak przeciwwskazań do rozpoczęcia nauki na określonym kierunku – należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły policealnej – należy dostarczyć wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem w wyznaczonym terminie.

Dokładne informacje dotyczące warunków związanych z przyjęciem na kierunek medyczny można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych szkół.