Hospicjum dla dzieci prowadzone przez fundację

fundacja dla dzieci

W dużych ośrodkach miejskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Łodzi możemy znaleźć hospicjum dla dzieci, prowadzone przez instytucje pozarządowe. Są to najczęściej fundacje na statusie organizacji pożytku publicznego. Zbieranie środków finansowych od darczyńców, a także różnego rodzaju donacje, pozwalają na niesienie pomocy słabszym i potrzebującym. Wielu z czytelników bierze udział w corocznym przekazywaniu 1 proc. podatku, który zasila konta tego rodzaju organizacji. Jak są spożytkowane środki? Komu pomagają fundacje? Kto zgłasza się do hospicjum?

Stacjonarne hospicjum dla dzieci

Fundacje prowadzące hospicja zapewniają pomoc rzeczową m.in. leki, specjalistyczny sprzęt medyczny oraz opiekę lekarską i pielęgniarską. Pod skrzydła organizacji trafiają najczęściej mali pacjenci oddziałów onkologicznych, z którymi współpracuje dana fundacja. Dzieci w razie potrzeby otrzymują również wsparcie psychologiczne. Spotyka się kilka rodzajów działalności, w zależności od tego, jakie są możliwości finansowe i lokalowe w zasięgu danej instytucji.

Stacjonarne hospicjum dla dzieci zapewnia całodobową opiekę i pobyt potrzebującym dzieciom. Natomiast hospicjum domowe niesie pomoc w bardziej ograniczonym zakresie, ale jest również silnym wsparciem dla rodziny małego pacjenta. Częściowo, niektóre działania mogą być refundowane przez NFZ, jednak bez funduszy zebranych od darczyńców, trudno byłoby zorganizować zarówno stacjonarną, jak i domową opiekę.

dzieci hospicjum

Hospicjum domowe dla małych pacjentów

Całodobowe wsparcie medyczne zapewniają pacjentom ulokowanym w domu lekarze i pielęgniarki, dyżurujący (również w święta) w ramach pomocy hospicjum domowego. Zawsze są gotowi nieść pomoc, nawet jeśli wiąże się to z niespodziewanym wyjazdem. Pacjenci objęci pomocą nierzadko mieszkają kilkadziesiąt kilometrów od dużego miasta. Fundacja pokrywa koszty dojazdu lekarza, pielęgniarki, psychologa i pracownika socjalnego do domu chorego dziecka oraz pomoc medyczną i wsparcie psychologiczne. Zespół doświadczonych terapeutów jest do dyspozycji rodziny, która każdego dnia zmaga się z trudami choroby. W zakresie pomocy mieści się m.in.:

  • Opieka rehabilitanta, który pomaga w usprawnieniu aktywności dziecka,
  • Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny do ćwiczeń,
  • Lekarstwa, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
  • Wsparcie pracownika socjalnego w codziennych problemach.
  • Pomoc na dziecięcych oddziałach onkologicznych

Poza pomocą w stacjonarnym hospicjum dla dzieci i zapewnieniu opieki w domu istnieje również działalność fundacji, związana ze wsparciem udzielanym małym pacjentom, którzy przebywają w szpitalu. Długotrwały pobyt na oddziale onkologicznym dziecka to nierzadko ogromne obciążenie dla rodziców, szczególnie gdy dom rodzinny jest znacznie oddalony od szpitala. Pracownicy hospicjum odwiedzają dzieci, niosąc im niezbędną pomoc poza zakresem medycznym, jaki oferuje oddział onkologiczny. Środki finansowe są wykorzystywane na różne sposoby, ale zawsze na jeden cel – pomoc dzieciom borykającym się chorobami trudnymi do wyleczenia.