Integracja oprogramowania w międzynarodowej korporacji – czy warto wdrożyć takie rozwiązanie?

integracja systemow informatycznych

Systemy informatyczne są podstawą działania praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Kluczową rolę odgrywają zwłaszcza w dużych organizacjach i międzynarodowych korporacjach. Te są w wyjątkowy sposób narażone na różnego typu problemy związane z brakiem kompatybilności poszczególnych narzędzi i utrudnieniami w przepływie danych. W takim scenariuszu warto pomyśleć o integracji systemów informatycznych. Często to najprostszy sposób na uzyskanie pełni kontroli nad rozwiązaniami i znaczne zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

Integracja IT: na czym polega?

Olbrzymia liczba dostępnych systemów informatycznych sprawia, że stosunkowo często ich użytkownicy spotykają się z problemami z wykorzystywaniem pełni ich możliwości. Szczególnie poważne problemy są przy tym związane z niekompatybilnością poszczególnych programów wykorzystywanych np. w ramach jednej firmy.

W takim scenariuszu może okazać się, że wymiana danych pomiędzy programami jest utrudniona lub niemożliwa. To z kolei przekłada się na znaczne obniżenie sprawności operacyjnej, co ma również przełożenie na efektywność przedsiębiorstwa w szerszej skali.

–W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem okazuje się integracja systemów informatycznych – mówi Piotr Bargieł, ekspert firmy Kotrak zajmującej się integracją systemów informatycznych.

Integracja systemów informatycznych: przykłady

Rozwój produktów adresowanych do klientów biznesowych wymaga również zdecydowanie większej świadomości w doborze odpowiednich rozwiązań i partnerów dostarczających narzędzia. Integracja systemów informatycznych staje się przy tym jedną z najważniejszych usług, pozwalających na stosunkowo szybkie uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów, automatyzację procesów i komfortowe korzystanie z narzędzi.

To zagadnienie jest jednak bardzo rozbudowane: z jednej strony umożliwia integrację pojedynczych aplikacji czy programów, z drugiej również systemów zarządzania wykorzystywanych przez różne jednostki. To z kolei niezwykle ważne w przypadku międzynarodowych korporacji o rozproszonej strukturze, w których konieczne staje się zapewnienie optymalnego przepływu dokumentów i danych pomiędzy różnymi filiami i zespołami, które często wykorzystują zróżnicowane narzędzia.

Metody integracji systemów informatycznych

Integracja systemów informatycznych może przy tym przybierać różne formy. Kluczową rolę odgrywa natomiast metoda, z której postanowią skorzystać wdrożeniowcy. Ta jest uzależniona od wielu czynników, w tym przede wszystkim celu, który chce osiągnąć przedsiębiorstwo. Doświadczony dostawca usług będzie w stanie dobrać satysfakcjonujący model integracji.

Informatyka ma pod tym względem wiele do zaoferowania. Dzięki temu możliwe staje się również uwzględnienie realnych możliwości finansowych czy organizacyjnych podmiotu. Zakres prac, ich czasochłonność oraz ostateczne koszty w znacznej mierze zależą przy tym od opracowania skutecznego planu i doświadczenia nabytego podczas innych realizacji.

Integracje dla wszystkich przedsiębiorstw

Działania integracyjne można z powodzeniem przeprowadzić w przedsiębiorstwie każdego typu i każdej wielkości. Sprawdzą się w mikrofirmach czy małych lub średnich przedsiębiorstwach. Z powodzeniem można też wdrożyć je w bardzo dużych korporacjach. Co oczywiste: skala integracji systemów informatycznych wpływa bezpośrednio na koszty oraz zakres prac. W każdym przypadku jest jednak ważną inwestycją, która umożliwia osiąganie zdecydowanie lepszych rezultatów.