Jak zlokalizować wyciek w budynku?

wyciek w budynku

Awaria instalacji to zdarzenie, które może być nie tylko niekomfortowe, ale również bardzo kosztowne. Wyciek w budynku nie zawsze jest łatwy do zdiagnozowania. Na szczęście są sposoby, aby zlokalizować wyciek.

Przyczyny wycieków w budynkach

Wycieki w budynku nie należą do przyjemności. Mogą one pochodzić zarówno z instalacji wodnych, jak również z kanalizacyjnych, ciepłowniczych i przeciwpożarowych. Przyczyny ich pojawienia się mogą wynikać z wad wykonawczych i materiałów, co dotyczy przede wszystkim nowych instalacji. Natomiast w przypadku starych instalacji najczęstszymi przyczynami wycieków poza wadami są także korozje i mechaniczne uszkodzenia samych rur i ich połączeń. Czasami nawet niewielkie uszkodzenie czy wada mogą być dość dotkliwe w skutkach. Dlatego ważna jest szybka inspekcja i naprawienie uszkodzenia, aby nie doprowadzić do poważnej i kosztownej awarii. Zużyte uszczelki w instalacjach, zbyt wysoka twardość wody (powodująca kamień), awarie kotła czy armatury hydraulicznej – to tylko kropla w morzu przyczyn, które mogą spowodować wyciek wody.

Jak najłatwiej i możliwie bezinwazyjnie zlokalizować wyciek w budynku?

Sposobów na zlokalizowanie wycieku w budynku jest kilka. Zawsze metoda powinna być dobierana indywidualnie i warto to zadanie zlecić profesjonalistom, takim jak np. firma Dom Doktor. Metodologia powinna uwzględniać m.in. charakterystykę techniczną i rodzaj instalacji, wielkość wycieku czy szczegóły dotyczące przebiegu instalacji. Zlecenie lokalizacji wycieku profesjonalnej firmie gwarantuje nam prace jak najmniej bezinwazyjne, o ile jest to w danym przypadku możliwe. Metody, z jakich korzystają profesjonaliści to m.in. metoda gazowa, polegająca na wprowadzeniu do instalacji wodoru, a następnie namierzanie wycieków z zastosowaniem specjalnych mierników.

Kolejna metoda to wprowadzanie pod ciśnieniem do instalacji powietrza i weryfikacja jego parametrów. Pozostałe metody to lokalizacja akustyczna (z wykorzystaniem czułych mikrofonów), kamera termowizyjna, korelatory, wskaźniki UV oraz wprowadzanie bezpośrednio do rur instalacji kamer inspekcyjnych (tzw. endoskopów). Ta ostatnia metoda jest szczególnie skuteczna, ze względu na duże możliwości – kamery te sięgnąć mogą nawet 30 metrów, co zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego namierzenia nacieku.