Które towary wymagają przewożenia w chłodniach?

chlodnie

Transport towarów wrażliwych termicznie to jedna z najważniejszych i obarczonych największymi restrykcjami gałęzi transportu. Chłodnie, w których przewozi się artykuły wymagających kontrolowania środowiska, w którym przebywają, przystosowane są do zapewnienia zarówno warunków głębokiego mrożenia, jak i stałej temperatury powyżej lub poniżej 0°C. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jakie towary przewożone są w chłodniach, a także, jakich warunków wymagają do zachowania świeżości i przydatności do spożycia.

Prawo a transport żywności

Na wstępie wskażemy normy prawne regulujące wszystkie kwestie związane z transportem chłodniczym, które wskazują przede wszystkim listę towarów wymagających przewożenia w chłodniach, a także temperaturę, jaką należy utrzymać wewnątrz chłodni podczas transportu. Należą do nich:

 • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) podpisana w Genewie dnia 1 września 1970 roku,
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • Rozporządzenie (WE) nr 187/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych.

Produkty przewożone za pośrednictwem transportu chłodniczego

Chłodnie to jedne z kilku pojazdów wykorzystywanych w transporcie chłodniczym. Jak wyjaśnia usługodawca w zakresie przewozu krajowego i międzynarodowego Warentrans, chłodnia należy do izotermicznych środków transportu wyposażonych w urządzenie chłodzące umożliwiające utrzymanie lub obniżenie temperatury, nawet jeśli temperatura na zewnątrz wynosi +30°C. Dzięki temu możliwe jest stworzenie i utrzymanie idealnych warunków do przewożenia:

 • podrobów (wymagana temperatura +3°C),
 • mięsa z wyjątkiem podrobów (wymagana temperatura +7°C),
 • dziczyzny (wymagana temperatura +4°C),
 • produktów mlecznych, takich jak kefiry, śmietana i twaróg (wymagana temperatura +4°C),
 • ryb z wyjątkiem wędzonych, solonych, suszonych i żywych (wymagana temperatura +2°C),
 • masło (wymagana temperatura +6°C),
 • drób i króliki (wymagana temperatura +4°C).

Dodatkowo transport chłodniczy wykorzystuje się do przewozu towarów medycznych i farmaceutycznych, takich jak krew, materiały biologiczne, sprzęt medyczny, narzędzia chirurgiczne, organy, lekarstwa.