Leki przeterminowane – co należy z nimi zrobić?

przeterminowane leki

Wiele osób nie wie, jak postępować z przeterminowanymi lekami. Co należy zrobić wtedy, gdy ma się je w domu? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie!

Jak należy postępować z przeterminowanymi lekami?

Leki po upływie daty ważności nie powinny być już używane, dlatego też należy się ich pozbyć. Przepisy nie pozwalają jednak na umieszczenie ich w zwykłym koszu na śmieci, ponieważ mogłyby one wtedy spowodować znaczne zanieczyszczenie. Jak zatem należy z nimi postępować?

Sprawdź datę ważności

Sprawdź opakowanie każdego leku, aby znaleźć datę ważności. Nie należy stosować leków, których data ważności minęła, ponieważ mogą być one potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

Zawsze przechowuj przeterminowane lub niezużyte leki w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu do czasu, aż będziesz mógł je odpowiednio zutylizować.

Nie wyrzucaj leków do kanalizacji

Nie zaleca się spłukiwania leków w toalecie lub wylewania ich do kanalizacji, chyba że etykieta lub instrukcje dotyczące leku wyraźnie to zalecają. Leki mogą zanieczyścić źródła wody i doprowadzić do skażenia.

Nie wyrzucaj leków do zwykłych śmieci

Także unikaj wyrzucania przeterminowanych leków do zwykłych śmieci domowych, ponieważ mogą one stwarzać zagrożenie dla środowiska i mogą być dostępne dla dzieci lub zwierząt domowych, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.

Postępuj zgodnie z przepisami prawa

Sprawdź przepisy i wytyczne dotyczące utylizacji leków. W niektórych miastach obowiązują specjalne programy utylizacji lub miejsca zbiórki przeterminowanych lub niezużytych leków, gdzie dostępne są pojemniki na leki przeterminowane, w których można umieścić je za darmo.

Oddaj leki do apteki

Wiele aptek oferuje usługi utylizacji leków. Przeterminowane leki można zwrócić do tych punktów w celu właściwej utylizacji. Takie apteki mają także pojemniki na leki przeterminowane, w których można umieścić je bezpłatnie. Trzeba jednak sprawdzić wcześniej, czy apteka posiada takie pojemniki, ponieważ nie są one dostępne w każdej placówce.

Lokalne zbiórki

W niektórych miastach organizowane są akcje lub programy zbiórki, podczas których można oddać przeterminowane lub niezużyte leki. Informacje na temat takich wydarzeń można uzyskać w urzędach gmin i miast.

Należy pamiętać, że utylizacja leków wiąże się nierozerwalnie z kwestiami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Postępując zgodnie z odpowiednimi metodami utylizacji, można pomóc chronić środowisko i zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego użycia przeterminowanych lub niezużytych leków.