Na co zwrócić uwagę, przygotowując stanowisko do uboju drobiu?

uboj drobiu

W roku 2019 w Polsce działało kilka tysięcy zakładów zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsnym. Świadczy to o dużej konsumpcji i stale rosnącym zapotrzebowaniu w produkty mięsne, szczególnie drobiowe. Można dostrzec też tendencję do tworzenia holdingów, koncentrujących produkcję. Większość firm w ostatnim czasie przeszła modernizację, zwłaszcza w aspekcie maszyn i przygotowania stanowiska do uboju. Sprawdź, co warto wiedzieć w tym aspekcie.

Przepisy i wymagania w aspekcie maszyn i urządzeń

Kodeks Pracy nakłada na zakład pracy nakaz wyposażenia stanowiska do uboju drobiu w sprawne maszyny i urządzenia techniczne, które zapewnią pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zwłaszcza w aspekcie ochrony przed chemikaliami, porażeniem prądem, hałasem, urazami, działaniem drgań i promieniowania. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku, które opisuje wymagania bezpieczeństwa użytkowania maszyn wyprodukowanych przez 1 maja 2004 roku. Drugim dokumentem jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Dotyczy to urządzeń dopuszczonych do obrotu od 2 maja 2004 roku. Nowoczesne urządzenia do uboju drobiu, spełniające wytyczne w swojej ofercie ma firma Bio-Eggs Aksu.

Przygotowanie do pracy, czyli szkolenia i profilaktyka

Każdy pracownik ubojni drobiu musi minimum raz na 3 lata odbyć szkolenie okresowe. Osoby pracujące na stanowisku, gdzie występują szczególne warunki minimum raz w roku. Pracodawca musi pamiętać o zapewnieniu pracownikom dostępu do badań profilaktycznych. Lekarz stwierdzi, czy mogą oni obsługiwać urządzenia przemysłowe, instalacji i sieci. Co więcej, przepisy weterynaryjne określają, że pracownik ubojni drobiu musi mieć: ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zawodowe, a także odbyć szkolenie i 3-miesięcne praktyki stanowiskowe.

Wyposażenie pracownika w środki ochrony osobistej

W zależności od zajmowanego stanowiska, pracownicy ubojni drobiu muszą być wyposażeni w środki ochrony, np. fartuchy antyprzeciekowe, rękawice, ochronę przedramion i ramion, hełmy, obuwie antypoślizgowe elektroizolacyjne, ochraniacze słuchu oraz wiele innych. O przydzieleniu konkretnej ochrony decyduje pracodawca.