Najważniejsze etapy budowy hal produkcyjnych

hala produkcyjna

Zajmowanie się działalnością gospodarczą, a zwłaszcza prowadzenie firmy specjalizującej się w produkcji oznacza nie tylko konieczność zgromadzenia odpowiedniego sprzętu, ale też wiąże się z zapewnieniem budynków dostosowanych do specyfiki konkretnej branży. Jedną z korzystniejszych alternatyw okaże się budowa dobrze zaprojektowanej hali stalowej. Technologia ta gwarantuje szybką realizację, ale też daje swobodny wybór potrzebnego wyposażenia.

Jak wybrać i przygotować teren pod halę produkcyjną?

Hala produkcyjna powinna powstać na prawidłowo wybranej działce, która będzie odpowiadała inwestorowi zarówno pod względem lokalizacji, jak i możliwości zabudowy. Ważna będzie odległość hali produkcyjnej od głównych dróg lub linii kolejowych, możliwość dostarczenia energii elektrycznej i wody. Znaczenie ma też dobór optymalnej kubatury, rozważenie czy w przyszłości budynek ma być powiększany oraz rozplanowanie koniecznej do funkcjonowania gotowego przedsięwzięcia infrastruktury energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i teleinformatycznej. Prace przy przygotowywaniu inwestycji rozpoczynają się zwykle od robót ziemnych i doprowadzenia mediów, a także budowy dojazdów.

Jak buduje się halę produkcyjną?

Hala produkcyjna w technologii stalowej powstaje dzięki ustawieniu struktury nośnej wykonanej z profili o odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia, zwykle dwuteowników. Kluczowym elementem takiego budynku są słupy, na których wspiera się konstrukcja. Są one osadzane na stosunkowo niewielkich fundamentach w postaci stóp przenoszących naciski na podłoże. Po ich ustawieniu wykonuje się konstrukcję dachu, który może mieć budowę spadzistą lub przyjąć postać dachu płaskiego.

Wspiera się ona na łączonych ze słupami ryglach dachowych, których wytrzymałość zwiększają poprzeczne belki i stężenia. W miejscu, gdzie mają powstać ściany zewnętrzne, stawiane są słupy wsporcze i usztywnia ryglami ściennymi. Struktura ścian i dachu powstaje z blachy warstwowej, a we wnętrzu wylewana jest posadzka przemysłowa o potrzebnych parametrach, a nierzadko także specjalne fundamenty pod konkretne maszyny.

W budowie hal stalowych na potrzeby firm zajmujących się produkcją specjalizuje się Largo Hale z Gdańska. W ofercie znajduje się również budowa obiektów dla usług oraz handlu, a także rolnictwa.