Odwołanie od mandatu – kiedy warto zdecydować się na ten krok?

0
Odwołanie od mandatu

Zatrzymanie patrolu policyjnego lub drogówki często kończy się nałożeniem kary finansowej. Powód jest zazwyczaj jeden – załamanie konkretnego prawa drogowego. I chociaż w wielu przypadkach bywa tak, że kierowca nie podejmuje nawet szans uniknięcia opłaty, to zdarza się, że z takiego prawa warto skorzystać.

Kto może złożyć wniosek o odwołanie?

Oczywiście uniknięcie obowiązku uiszczenia opłaty nie polega jedynie na nieuregulowaniu należności. Ponosi to za sobą kolejne niepotrzebne konsekwencje. Aby prawnie znieść z siebie konieczność opłacenia mandatu, należy złożyć odpowiednie pismo. Podmiotem przyjmującym odwołanie jest Sąd Rejonowy odpowiedni do miejsca zamieszkania osoby ukaranej.

Zazwyczaj wnioskodawcą jest osoba, która otrzymała karę. Ma na to 7 dni od momentu wystawienia mandatu. W wyjątkowych sytuacjach może to zrobić opiekun prawny. Chodzi o sytuacje, w których kierujący pojazdem miał mniej niż 17 lat. Wtedy za taką osobę wnioskować może rodzic lub inna osoba odpowiedzialna prawnie za nieletniego. W momencie nałożenia grzywny na osobę ubezwłasnowolnioną do sądu pisać może kurator lub przedstawiciel ustawowy.

Czytaj także: https://www.motoija.pl/przeglad-samochodu-jak-czesto-nalezy-go-wykonywac/

W jakich sytuacjach warto składać odwołanie?

Do najczęstszych powodów wnioskowania o oddalenie mandatu zaliczają się sytuacje, w których winowajca nie powinien być w ogóle nim ukarany. Może się okazać, że czyn uznany za złamanie prawa drogowego nie był wykroczeniem, więc nie kwalifikuje się do taryfikatora. W niektórych przypadkach prawo mówiące o wykroczeniu jeszcze nie weszło w życie. Jest to podstawa do anulowania kary. Mandat nie jest przewidziany również dla kierowcy, który dopuścił się poważnego czynu karanego więzieniem. Wtedy nie ma miejsca na mandat ze strony policji.

Wyjątkowymi sytuacjami są również te, których kierujący pojazdem ma stwierdzoną chorobę psychiczną. Schizofrenik podczas jazdy mógł zobaczyć coś, co wywołało w nim reakcję lękową i z tego powodu przekroczył dozwoloną prędkość. Udowodnienie takiego czynu zazwyczaj powoduje anulowanie mandatu. Do okoliczności wyjątkowych należy zaliczyć działanie w obronie dobra innego człowieka lub mienia. Ratowanie komuś życia może wymagać złamania przepisów ruchu drogowego. Uprawnia do złożenia wniosku odwoławczego od mandatu.