Ortoptysta – specjalista od leczenia zeza i nie tylko

0
lekarz ortoptysta

Ortoptyści to przedstawiciele zawodu medycznego, którzy mogą pomóc nam w wielu problemach ze wzrokiem. Wizyta u ortoptysty jest szczególnie rekomendowana dzieciom, u których wcześnie wykryte zaburzenia narządu wzroku można skutecznie skorygować? Co warto wiedzieć o pracy ortoptysty? Jaki jest zakres obowiązków tego specjalisty?

Co robi ortoptysta?

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zakres obowiązków ortoptysty jest szeroki. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może wykonywać podstawowe badania okulistyczne (w czym często wyręcza lekarza okulistę), wykonywanie szczegółowych badań strabologicznych. Odpowiada ona za zlecanie ćwiczeń mięśni oczu adekwatnych do stanu zdrowia i możliwości konkretnego pacjenta. Ortoptysta zleca ćwiczenia, następnie instruuje pacjenta jak je wykonywać i obserwuje, czy zadanie przebiega poprawnie. W przypadku dorosłych pacjentów zazwyczaj zadanie ortoptysty kończy się na nauczeniu poprawnego wykonywania ćwiczeń, zlecenia ich powtarzania w domu i sprawdzania efektów na badaniach kontrolnych. W przypadku małych dzieci ze względów bezpieczeństwa niektóre ćwiczenia muszą być wykonywane pod okiem specjalisty.

Ortoptysta obserwuje reakcje swoich pacjentów na wykonywane zabiegi i w zależności od potrzeb wprowadza modyfikacje.

W zakres obowiązków ortoptysty wchodzi wykonywanie pomocy do ćwiczeń pleoptycznych, udzielanie pierwszej pomocy, prowadzenie wymaganej dla danego miejsca pracy dokumentacji.

Od ortoptystów oczekuje się korzystania z wiedzy z zakresu nauk psychologicznych i pedagogicznych w komunikowaniu się z dzieckiem, a także jego rodziną, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Specjalista ten jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych, korzystania z różnorodnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii.

Edukacja w zawodzie ortoptysty

Zawód ortoptysty jest zawodem regulowanym, co oznacza, że osoby chcące go wykonywać muszą przejść przez konkretną ścieżkę edukacyjną. Osoby myślące o karierze w zawodzie ortoptysty powinny ukończyć 2-letnie studium zawodowe na kierunku ortoptystyka (żeby rozpocząć edukację w takim miejscu należy mieć co najmniej wykształcenie średnie). Studium nie daje tytułu magistra, dlatego wielu absolwentów decyduje się na podjęcie dalszej nauki (na kierunkach medycznych lub humanistycznych).

Warto pamiętać, że dobry ortoptysta musi nie tylko posiadać konkretne umiejętności twarde. Jako, że specjalista ten pracuje z pacjentami niezbędne są mu wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Ortoptysta musi być empatyczny, a jednocześnie wykazywać zwiększoną odporność na stres. W zawodzie tym niezwykle ważna jest cierpliwość, gdyż na co dzień ma się do czynienia z różnymi ludźmi. Jako, że pacjentami ortoptystów bardzo często są dzieci, ważne jest, żeby specjalista ten umiał nawiązać z nimi kontakt.

Choć większość społeczeństwa nie jest w stanie powiedzieć nic o zawodzie ortoptysty, jego przedstawiciele są w naszym kraju kształceni już od 40 lat. Pierwsi ortoptyści to absolwenci Medycznego Studium Zawodowego w Krakowie (które otworzyło kierunek ortoptystyka już w 1979 roku).

Gdzie pracują ortoptyści?

Jako, że świadomość społeczna dotycząca konieczności dbania o wzrok jest obecnie tak duża jak nigdy, ilość placówek zatrudniających ortoptystów się zwiększa. Pracują oni w gabinetach ortoptycznych (część absolwentów ortoptystyki zakłada działalność gospodarczą i otwiera swój własny gabinet). Spotkamy ich również w gabinetach okulistycznych, poradniach leczenia zeza, przedszkolach dla dzieci z zezem i niedowidzeniem, sanatoriach leczenia zeza i niedowidzenia, gabinetach pleoptycznych.

Ortoptysta jest specjalistą, który może zrobić dla nas wiele dobrego. Warto się do niego udać zwłaszcza z małymi dziećmi, gdyż nieprawidłowości związane z narządem wzroku wykryte we wczesnym wieku zazwyczaj można z sukcesem skorygować.

Fundacja Zobaczyć Jutro – Okulista dziecięcy, Ortoptyk Warszawa

Jana Pawła II 80/130, 00-175 Warszawa