PIT-37 – jaki sposób rozliczenia wybrać?

pit 37 jaki sposob rozliczenia wybrac 01

Deklaracja PIT-37 służy przede wszystkim osobom fizycznym, które osiągają przychody na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, za pośrednictwem płatników.

Oznacza to w praktyce, że większość osób, które będą przygotowywać rozliczenie PIT na tym formularzu, to osoby pracujące na umowach o pracę, kontraktach menadżerskich, umowach zlecenie czy umowach dotyczących przeniesienia praw autorskich. Są to więc z założenia osoby nie prowadzące działalności gospodarczej jako takiej, często zawodowo kompletnie nie związane z kwestiami finansów, rozliczeń i podatków. Zdarzają się jednak wyjątki i na PIT-37 mogą się również rozliczać księgowi, prawnicy czy doradcy podatkowi. Ze względu na to, że grupa podatników PIT-37 jest więc bardzo zróżnicowania nie można powiedzieć, że jeden sposób rozliczenia PIT jest najlepszy – jeden nie może być najlepszy dla wszystkich, skoro podatnicy tak się różnią. Każdy z nich indywidualnie powinien zastanowić się, która opcja jest najbardziej odpowiednia dla niego.

Tradycyjne rozliczenie

Pierwszą podstawową i dostępną formą rozliczenia PIT, jest forma tradycyjna. Wybierając ją podatnik pobiera formularz z urzędu lub drukuje go i wypełnia ręcznie, wpisując w poszczególne miejsca odpowiednie dane oraz opatrując dokument swoim własnoręcznym podpisem. Egzemplarz powstaje z założenia w jednej kopii. Oryginał takiego tradycyjnego PIT można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, w specjalnym PIT-omacie (czyli odpowiedniej maszynie znajdującej się w niektórych urzędach skarbowych) lub nadać listem poleconym za pomocą operatora pocztowego – Poczty Polskiej. Tradycyjna forma rozliczenia PIT, z założenia nadaje się dla osób, które kompletnie nie chcą mieć nic wspólnego z komputerem, tabletem czy smarftonem – boją się tego typu urządzeń i chcą wypełnić deklarację samodzielnie, osobiście długopisem. Jest to forma z założenia najdroższa – ponieważ przewiduje konieczność opłaty za znaczek pocztowy i kopertę oraz zabiera najwięcej czasu – w przypadku pomyłek, konieczne jest często wypełnianie formularza od początku, a wizyta w urzędzie lub na poczcie zajmuje czas.rozliczenie pit

Twój e-PIT

Twój e-PIT jest najnowszą możliwością, udostępnioną podatnikom dopiero w rozliczeniu w 2019 roku. Nie do końca znane są więc opinie podatników na temat tego, jak w ich przypadku zadziałało rozliczenie PIT poprzez Twój e-PIT. Główne założenie programu ma jednak polegać na tym, że ze znanych sobie urzędowo danych oraz na podstawie informacji przesyłanych przez pracodawców, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje za podatnika deklarację. Rola podatnika ma ograniczać się do jego sprawdzenia lub nie podejmowania w ogóle żadnych działań. Trudno więc Twój e-PIT zakwalifikować wprost do sposobu własnego rozliczenia PIT – jest to bardziej sposób przyjęcia (po ewentualnych zmianach) przygotowanego przez urzędy dokumentu.

E-deklaracje

Są elektroniczną formą, która umożliwia rozliczenie PIT całkowicie samodzielnie, ale w formie cyfrowej – czyli na komputerze, tablecie lub smartfonie. E-deklarację można przygotować w specjalnej aplikacji do e-PIT, albo instalując ją na swoim komputerze lub pracując na serwerach usługodawcy za pomocą przeglądarki internetowej. Jest to rozwiązanie szczególnie wygodne dla osób nie znających się bardzo dobrze na finansach i podatkach. Program do wypełniania PIT umożliwia rozliczenie PIT za pomocą odpowiedzi na poszczególne, krótkie pytania – które jak za rękę prowadzą podatnika do wypełnienia całego druku księgowego. PIT-37 w formie e-deklaracji można następnie wysłać za pomocą sieci Internet, bez wizyty w urzędzie czy na poczcie.


Materiał e-pity