Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzeczenia a alimenty

0

Decyzja o obarczeniu współmałżonka winą o ustanie małżeństwa niesie za sobą pewne konsekwencje. Zanim podejmiemy więc decyzję o złożeniu wniosku, w którym naszym zdaniem to druga strona przyczyniła się do rozpadu małżeństwa, przemyślny to, jakie konsekwencje może nieść za sobą takie postępowanie i w jaki sposób przygotować się na batalię sądową tego typu. Jakie są różnice pomiędzy rozwodem z orzekaniem o winie a rozwodem bez orzekania?

Rozwód bez orzekania o winie

Bez wątpienia rozwód bez orzekania o winie kończy się dla współmałżonków szybciej, niż taki, w którym udowodniona musi zostać wina jednego z partnerów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, kiedy decydujemy się na rozwód bez orzekania o winie, nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego winy jednego ze współmałżonków i żadna ze stron nie może rościć sobie prawa do alimentów ani innego rodzaju zadośćuczynienia. Rozstrzygnięcia winy nie można także żądać w innym procesie. To nic innego, niż obopólna zgoda małżonków do tego, iż ustało pożycie małżeńskie i nie ma możliwości naprawy związku.

Rozwód a świadczenia alimentacyjne

Osoba, która nie została uznana za osobę winną rozpadu pożycia małżeńskiego, może domagać się od drugiej strony alimentów w przypadku, kiedy znajdzie się w niedostatku. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że osoba, która sądownie zostaje uznana za winną rozpadu pożycia, nie może rościć sobie praw do zadośćuczynienia ze strony współmałżonka niewinnego. Warto jednak zaznaczyć, że mimo tego, iż jedna osoba zostaje uznana za winną, druga nie musi rościć sobie praw do otrzymywania świadczeń ze strony drugiej strony. Rozpad pożycia i ustanie małżeństwa, nie musi wiązać się z niedostatkiem drugiej strony. Niestety wiele osób, chcących zemścić się na winnym współmałżonku coraz częściej składa tego typu wnioski. W takiej sytuacji musi udowodnić, iż znajduje się w niedostatku. Istotnie może okazać się tutaj ukazanie dysproporcji pomiędzy sytuacją małżonka niewinnego po rozstaniu a sytuacją, w której małżonkowie kontynuowaliby wspólne życie. W skrócie można powiedzieć, że wystarczy tutaj jedynie pogorszenie sytuacji materialnej, a nie jedynie niedostatek.

Zobacz także: https://www.world360.pl/rozwod-za-porozumieniem-stron-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/

W jakich sytuacjach można orzekać o winie?

Warto zaznaczyć sytuacje, w których można orzekać o winie. W każdym przypadku przed podjęciem decyzji sąd dokładnie bada sprawę oraz indywidualnie rzeka kwestie związane z winą jednego ze współmałżonków. Nie można wymienić tutaj katalogu zachowań, które byłyby jasnym kluczem, w którym małżonek może ubiegać się o orzeczenie o winie. Przykładem zachowań, które są podstawą do orzekania rozwodu o winie, wymienić można:

  • Nadużywanie alkoholu ze strony współmałżonka i niepodejmowanie terapii,
  • przemoc fizyczną, psychiczną i ekonomiczną,
  • zdradę współmałżonka,
  • nieprzystosowanie się do zapewnienia podstawowych potrzeb rodzinnych współmałżonka,
  • zaniedbywanie obowiązków małżonka i rodzica.

Przedstawienie dowodów winy w sądzie

Ta kwestia budzi najczęściej najwięcej emocji pomiędzy małżonkami, którzy zamierzają się rozwieźć. Nierzadko jedna ze stron korzysta z usług osób trzecich (na przykład detektywa), aby ukazać w sądzie dowody zaniedbywania rodziny, zdrady lub oszustw, jakich dopuszcza się współmałżonek. Sąd Najwyższy wskazuje na to, iż orzeczenie o winie rozpadu pożycia małżeńskiego z powodu zaniedbania jednej ze stron powinno być solidnie uargumentowane. Często nie wystarczą jedynie słowa oskarżeń i domysły. Wina musi zostać udokumentowana fotografiami, nagraniami lub innymi rodzajami dowodów, które są wiarygodne (np. opinia psychologiczna dotycząca uzależnienia małżonka, obdukcja wskazująca na przemoc domową, nagrania awantur itd.).

O rozwodach więcej przeczytasz na: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozwod-warszawa/