System przeciwpożarowy – jak wybrać najlepszy?

system przeciwpozarowy

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest niezwykle ważne w praktycznie każdym budynku, a szczególnie w takich w których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru czy to z racji produkcji materiałów łatwopalnych czy też przez to, że są one wykorzystywane. Dlatego niezwykle istotny jest wybór dobrego systemu przeciwpożarowego. Co zrobić by wybrać najlepszy?

Czym dokładnie jest system przeciwpożarowy?

To co nazywane jest jako system przeciwpożarowy to nic innego jak specjalny układ mający na celu ochronę zdrowia oraz życia ludzkiego i mienia przed zagrożeniem jakim jest pożar. Nie ma on na celu zapobiegania pożaru, gdyż to jest po prostu niemożliwe, lecz dobry system przeciwpożarowy jest w stanie ugasić ogień już na samym początku jego wystąpienia, a co za tym idzie ograniczyć straty tak jak tylko to możliwe.

System przeciwpożarowy to jeden z najważniejszych elementów całego układu jakim są zabezpieczenia ppoż, które są nie tylko systemem gaszenia pożaru. Zabezpieczenia przeciwpożarowe to bowiem cały układ zakładający wykorzystanie na przykład niepalnych materiałów, stworzenie drożnych i rozsądnych dróg ewakuacyjnych czy też systemu ostrzegania o pożarze takich jak wszelkie alarmy.

Co zaliczamy do zabezpieczeń przeciwpożarowych oprócz systemu przeciwpożarowego?

System przeciwpożarowy to element aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Składają się na niego takie części jak wszelkie instalacje informujące o pożarze, urządzenia gaśnicze, zraszacze, czy też hydrantowe. Wśród aktywnych zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdziemy również tak zwane klapy domowe, czyli systemy mające na celu odprowadzenie gazu oraz ciepła z budynku.

Oprócz tego spotkamy zabezpieczenia pasywne. Są to elementy, które mają na celu zapobiec powstaniu pożaru lub jego rozprzestrzenieniu się. Mowa tu więc o wszelakich ścianach i drzwiach przeciwogniowych, impregnacji przeciwogniowej, przegrodach pożarowych, czy też zabezpieczeniach kabli oraz systemów technicznych.