Uproszczona restrukturyzacja w firmie – nowa szansa dla przedsiębiorstw w trudnych czasach

restrukturyzacja w firmie

W obliczu wyzwań, jakie niosła ze sobą pandemia ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia w marcu 2020 roku, przedsiębiorcy musieli zmierzyć się z niezliczonymi trudnościami. Lockdown i związane z nim obostrzenia wywarły znaczący wpływ na działalność gospodarczą, prowadząc wiele firm na skraj przepaści finansowej. Kluczowym elementem wsparcia dla przedsiębiorstw stała się uproszczona restrukturyzacja w firmie, którą wprowadzono do polskiego systemu prawnego w czerwcu 2020 roku.

Czym jest uproszczona restrukturyzacja?

Początkowo wprowadzona jako czasowe rozwiązanie, uproszczona restrukturyzacja w firmie miała na celu pomoc przedsiębiorstwom w przetrwaniu finansowych trudności spowodowanych pandemią. Procedura włączona ostatecznie do ustawy prawo restrukturyzacyjne pozwala na szybkie i efektywne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Uproszczoną restrukturyzacją firmy jest postępowanie o zatwierdzenie układu, którego głównym celem jest ochrona dłużnika przed egzekucją komorniczą i przedwcześnie zakończonymi kluczowymi umowami, takimi jak najem czy leasing.

Jakie korzyści niesie ze sobą uproszczona restrukturyzacja?

Z chwilą ogłoszenia przez przedsiębiorcę obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, firma jest chroniona przed wszczęciem nowych postępowań egzekucyjnych. Pozwala to na stabilizację sytuacji finansowej i skupienie się na regulowaniu bieżących zobowiązań oraz przygotowaniu układu z wierzycielami. Kluczowym warunkiem i zaletą uproszczonej restrukturyzacji firmy jest również wymóg zapewnienia wierzycielom satysfakcjonującej spłaty zadłużenia, która powinna być korzystniejsza niż w przypadku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego.

Jakie obowiązki ciążą na dłużniku?

Chociaż uproszczona restrukturyzacja w firmie daje szansę na odbudowę i uniknięcie upadłości, przed dłużnikiem stoją pewne wymagania. Musi on regulować bieżące zobowiązania powstałe po dniu układowym oraz zapewnić realizację układu zawartego z wierzycielami. Podejście zawarte w formule uproszczonej restrukturyzacji firmy ma na celu nie tylko ochronę dłużnika, ale także zapewnienie wierzycielom uczciwego rozwiązania.

Wprowadzenie uproszczonej restrukturyzacji firm do prawa restrukturyzacyjnego stanowi ważny krok w umożliwieniu przedsiębiorstwom przetrwania trudnych czasów. Jest to procedura, która umożliwia firmom nie tylko uniknięcie konsekwencji egzekucji komorniczych, ale także daje szansę na nowe życie poprzez efektywną naprawę sytuacji finansowej. Nowa procedura prawna, choć wymagająca odpowiedzialności i zaangażowania ze strony dłużnika, otwiera drzwi do odbudowy i stabilizacji dla wielu firm.