W jakim celu stosuje się transformatory separacyjne?

transformatory

Urządzenia określane jako transformatory separacyjne posiadają bardzo szerokie zastosowanie w instalacjach elektrycznych. Czym się charakteryzują? W jakim celu są używane? Sprawdź główne informacje!

Transformatory separacyjne – co to jest?

Urządzenia określane jako transformatory separacyjne – https://trafeco.pl/transformatory-separacyjne-w-wykonaniu-medycznym/ są rodzajem transformatorów, których zadaniem jest uzyskanie większego poziomu bezpieczeństwa instalacji.

Podczas gdy standardowe transformatory powodują zmianę napięcia podczas przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego, transformatory separacyjne mają przekładnię równą 1, czyli w ich przypadku wartości napięcia wejściowego i wyjściowego są takie same.

W transformatorach separacyjnych stosowane są również odpowiednie separacje galwaniczne pomiędzy uzwojeniami pierwotnym a wtórym.

Jak działają transformatory separacyjne?

Działanie transformatora separacyjnego jako urządzenia służącego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa polega na zablokowaniu drogi powrotnej dla energii elektrycznej, która mogłaby wywołać porażenie w wyniku uszkodzenia izolacji w danym urządzeniu elektrycznym. Wtedy energia ta mogłaby dostać się przez użytkownika, który nieopatrznie dotknął urządzenia, a następnie do źródła zasilania.

Aby transformator separacyjny zadziałał, konieczne jest zasilanie jedynie jednego odbiornika w jednym transformatorze. Drugim warunkiem jest nieuziemienie punktu zerowego w uzwojeniu wtórnym.

Transformatory separacyjne – gdzie stosowane są najczęściej?

Ze względu na swoje działanie transformatory separacyjne używane są jako jedna z form zabezpieczenia przeciwporażeniowego, zapewniając ochronę dla użytkowników różnych instalacji, urządzeń czy maszyn.

Najczęściej transformatory separacyjne stosowane są w tych miejscach, w których pojawia się podwyższone zagrożenie porażenia prądem, gdzie nie stosuje się innych typów zabezpieczeń, ponieważ nie jest to możliwe pod kątem technicznym.

Najczęściej transformatory separacyjne używane są w poniższych zastosowaniach:

  • pomieszczenia o podwyższonej wilgotności
  • kotły
  • silosy
  • zbiorniki metalowe
  • urządzenia remontowane, instalowane
  • używanie elektronarzędzi

Różne rodzaje transformatorów powodują, że mogą być one dopasowane specjalnie do miejsca ich zastosowania, dzięki czemu pozwalają one na uzyskanie maksymalnej ochrony tam, gdzie pojawia się ryzyko porażenia.

Z dostępnymi na sprzedaż transformatorami separacyjnymi różnych producentów tego typu urządzeń można zapoznać się bliżej na ich stronach internetowych.