Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać założona na każdej działce?

oczyszczalnia

Odprowadzanie ścieków to podstawowa potrzeba domowników. Czasami jednak podłączenie do głównego systemu kanalizacyjnego okazuje się niemożliwe. Tutaj z pomocą przychodzą przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jakie wymogi musi spełnić działka, aby budowa takiej oczyszczalni była możliwa? Wszystkie najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Zapotrzebowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest na tyle duże, że powstało kilka rodzajów tego typu systemów. Duża różnorodność oczyszczalni na rynku gwarantuje, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Podstawowy podział oczyszczalni to na zbiorniki biologiczne oraz ekologiczne.

W oczyszczalni biologicznej ścieki rozkładane są dzięki naturalnym procesom biologicznym. Do tego typu zbiorników niezbędne jest doprowadzenie instalacji elektrycznej. Dużą zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość montażu oczyszczalni na praktycznie dowolnym gruncie.

W przypadku oczyszczalni ekologicznej niezbędne są dobre warunki wodno-gruntowe. Tutaj jednak niewymagane jest połączenie z siecią elektryczną. Ekologiczne oczyszczalnie ścieków najczęściej montowane są z drenażem rozsączającym.

Wysokiej jakości, w pełni bezpieczne przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdziesz w ofercie firmy EKO-BIO. Firma świadczy swoje usługi na terenie województwa pomorskiego i nie tylko.

Gdzie można montować przydomowe oczyszczalnie?

To, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać wybudowana, w dużym stopniu zależy od warunków wodno-gruntowych działki. W tym celu należy zbadać grunt i ocenić jego stan techniczny. Najlepszy grunt pod budowę oczyszczalni charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością. Tutaj świetnie sprawdzają się głównie grunty piaskowe oraz żwirowe.

W przypadku montażu przydomowej oczyszczalni istotny jest również poziom wód gruntowych. Jeśli będą one znajdować się zbyt wysoko, wybudowanie oczyszczalni może zostać bardzo utrudnione bądź wręcz niemożliwe.

Oczyszczalnia ścieków nie może zostać założona na działkach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym lub wyjątkowo zagrożonych zalaniem. Projekt przydomowej oczyszczalni musi uwzględniać również otoczenie. Oczyszczalnia musi znajdować się przynajmniej 3 metry od pobliskich drzew oraz 2 metry od granicy działki.

Montaż oczyszczalni nie jest możliwy również w przypadku działek, które bez większego problemu można podłączyć do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku właściciel posesji ma obowiązek przyłączyć się do kanalizacji głównej.