Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

ksiega wieczysta

Księga wieczysta jest bardzo ważnym, podstawowym dokumentem, który potwierdza własność danej nieruchomości. Jakie wiadomości znajdują się w owym dokumencie?

Zawartość księgi wieczystej

Księgi wieczyste zawierają kompleksowe informacje dotyczące identyfikacji nieruchomości i jej właścicieli. Nie zabraknie tu dokładnego adresu nieruchomości, wiadomości o jej powierzchni gruntowej. W księdze wieczystej znajdują się także wpisy o hipotece, dane właściciela lub współwłaścicieli, informacje o innych umowach dożywocia, pierwokupu. Ważne są także informacje o prawach i roszczeniach dotyczących nieruchomości, tj. obciążeniach (np. służebnościach gruntowych).

Każda z poszczególnych informacji w księdze wieczystej jest podporządkowana pod konkretny dział. W Dziale I-O KW znajdują się podstawowe wiadomości o nieruchomości. Dział I-Sp KW zawiera wpis uprawnień, Dział II KW zawiera informacje o właścicielach, a Dział III KW wiadomości ograniczonych prawach rzeczowych, np. służebnościach gruntowych, jak i osobistych. Wreszcie Dział IV KW to informacje o hipotekach.

Sposoby założenia księgi wieczystej

Aby założyć księgę wieczystą, należy udać się do notariusza. Ów dokument może zostać podpisany (w formie aktu notarialnego) wraz z umową sprzedaży i kupna nieruchomości. Nabywcy nieruchomości muszą ponieść koszty takiej wizyty – płacą za opłatę sądową, wpis prawa własności, taksę notarialną i wypisy aktu notarialnego. Takich czynności notarialnych można dokonać w Kancelarii Notarialnej z Rzeszowa.

Istnieje także druga opcja. Księgę wieczystą można założyć osobiście w siedzibie sądu (właściwego miejscowo dla danej nieruchomości), a dokładniej w jego Wydziale Ksiąg Wieczystych. Należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym prawo własności (np. aktem notarialnym, zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej). Właściciele nieruchomości muszą dodatkowo uiścić opłatę sądową (najczęściej w wysokości kilkudziesięciu złotych).

Księgę wieczystą mogą założyć: właściciel, współwłaściciele lub posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ów dokument dotyczy tylko nieruchomości znajdujących się na terenie Polski.