Dni Honorowego Krwiodastwa

Dni Honorowego Krwiodastwa

Od 22 do 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Według danych w Polsce jedynie 1,7% ludzi oddaje honorowo krew. To wciąż bardzo mało, a potrzeby w bankach krwi są ogromne.

Jedna jednostka krwi, czyli ilość pobrana od dawcy podczas jednej donacji to zaledwie 450 ml. Warto jednak podkreślić, że do operacji serca potrzeba aż 6 jednostek krwi, a do przeszczepu wątroby nawet 20. Najwięcej krwi potrzebują ofiary wypadków drogowych, nawet 50 jednostek.

Przy tak dużym zapotrzebowaniu, ważne jest zabezpieczanie rezerw krwi. A do tego niezbędne są donacje – to sprawa nas wszystkich. – Przy tak dużym zapotrzebowaniu na krew, stacjonarne ośrodki pobierania krwi nie wystarczają, dlatego zdecydowaliśmy się wzmocnić akcje poboru krwi i w tym celu zakupiono kilka ambulansów przystosowanych do poboru krwi. Stwarzając dogodne warunki oraz nowe możliwości oddawania krwi możemy dotrzeć do szerszego grona dawców – mówi Marzena Grędzicka – Przybysz, Kierownik Działu Promocji, Statystyki i Szkoleń w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Która grupa krwi jest najbardziej potrzebna?

W Polsce na 1000 mieszkańców możemy wykorzystać zaledwie 31 jednostek oddanej krwi. W naszym kraju największa część populacji posiada grupę krwi A (40%) oraz 0 (32%). Grupę B ma zaledwie 19% a najmniej osób (9%) posiada grupę AB. Dla osób o rzadko występującej grupie krwi trudniej jest zabezpieczyć wystarczające rezerwy. Nie oznacza to natomiast, że osoby z często występującą grupą krwi mają tej krwi wystarczająco dużo w bankach. Wręcz przeciwnie – im częściej występuje dana grupa krwi, tym więcej jej potrzeba. Grupa 0 RH- to jedyna grupa krwi, która może być podawana wszystkim biorcom. Natomiast osoby posiadające grupę AB mogą otrzymywać krew od wszystkich dawców.

Jak zostać dawcą krwi?

Osoby, które chciałyby zostać dawcą krwi, muszą spełnić kilka podstawowych wymagań :

  • Muszą mieć od18 – 65 lat i ważyć więcej niż 50 kg,
  • W dniu donacji muszą być zdrowi, jakiekolwiek przeziębienie wyklucza możliwość oddania krwi
  • Nie przyjmują leków z wyjątkiem witamin, suplementów diety i antykoncepcji.
  • Nie chorowały na wirusowe zapalenie wątroby tzw. żółtaczkę nawet pokarmową
  • Nie chorują na AIDS, kiłę
  • Nie są bezobjawowymi nosicielami wirusa HIV, WZW typu B i C oraz kiły
  • Nie maja problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi, chorobami krwi, nowotworowymi, układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, hormonalnego, immunologicznego
  • Nie chorują na łuszczycę / cukrzycę /gruźlicę (choroby autoimmunologiczne)
  • Ważne jest zjedzenie lekkostrawnego, węglowodanowego śniadania oraz posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Proces oddawania krwi odbywa się w 5 etapach, które łącznie trwają ok. 1h

1. Rejestracja kandydata polegająca na wypełnieniu kwestionariusza i odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące stanu zdrowia oraz stylu życia

2. Pobieranie próbki krwi, której analiza służy do oceny stanu zdrowia dawcy i stwierdzeniu czy oddanie krwi odbędzie się bez uszczerbku dla zdrowia dawcy.

3. Konsultacja lekarska – analiza kwestionariusza i wyników badania krwi, w celu ostatecznej kwalifikacji do oddania krwi.

4. Oddanie krwi – 450 ml krwi pobierane jest wyłącznie przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku w obecności fachowego personelu. Sam proces oddawania krwi nie jest bolesny, ani czasochłonny (trwa ok. 10 minut).

5. Regeneracja dawcy, który otrzymuje ekwiwalent kaloryczny w postaci czekolad i soku.

Szczytna idea

Oddawanie krwi jest istotne dla zdrowia i życia wielu pacjentów. Niestety nie zawsze o tym pamiętamy. Warto odwiedzać regularnie stronę www.rckik-warszawa.com.pl, gdzie w czytelny sposób przedstawiony jest aktualny stan rezerw krwi. Należy jednak pamiętać, że podane rezerwy mogą nawet w ciągu kilku godzin znacznie zmieniać się.

– Unikalna tożsamość Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pozwala budować stałą i lojalną bazę krwiodawców, co jest gwarancją ciągłego doskonalenia w dostarczaniu dla lecznictwa krwi bezpiecznej oraz gromadzenia właściwych rezerw krwi. Poprzez działania marketingowe, profesjonalne szkolenia personelu, a przede wszystkim własną kulturę budujemy pozytywny wizerunek publicznej służby krwi. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie działania promocyjne były wycelowane we właściwym kierunku. W szczególności kładziemy nacisk na podnoszenie świadomości społecznej, a więc aspekt edukacyjny jest priorytetem. Krwiodawstwo jest ściśle związane z medycyną, która stale rozwija się dając nowe możliwości, ale stwarza także wiele ograniczeń. Uważamy zatem, że istotne jest edukowanie krwiodawców w trosce o Ich bezpieczeństwo, a także bezpieczeństwo biorców – dodaje Marzena Grędzicka – Przybysz.

W związku z tym zacieśniono współpracę ze szkołami przekazując bezpłatne materiały dydaktyczne służące do samodzielnego przeprowadzania lekcji nt. krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także stworzono możliwość realizacji wycieczek edukacyjnych w RCKiK dla grup zorganizowanych. Jak co roku Europ Assistance Polska wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i edukuje na temat oddawania krwi, licząc że pomoże to w podjęciu decyzji o oddaniu krwi i aktywnym uczestniczeniu w krwiodawstwie.

– Zdrowie jest istotne dla działalności naszej firmy. To jeden z czterech głównych obszarów, obok Podróży, Domu i Rodziny i Samochodu, w którym realizujemy nasze usługi pomoc,. Nie możemy zatem pozostawać obojętni na potrzeby innych, szczególnie w tej sferze społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspierając Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szerzeniu idei honorowego oddawania krwi, wspieramy też wspaniałą ideę ludzkiej solidarności i pomocy potrzebującym, wymagającej tak szczególnego daru. Traktujemy to jako zaszczyt i przywilej – mówi Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

dp 2017 11 23 0147 krew2