Jak prawidłowo wycenić mieszkanie?

nieruchomosc

Wartość każdego mieszkania zmienia się z czasem i ściśle zależy od sytuacji na rynku nieruchomości. Praktycznie nigdy nie będziemy w stanie sprzedać mieszkania w cenie, w której je pierwotnie kupiliśmy. Ważna jest tendencja na rynku nieruchomości, komunikacja miejska w dzielnicy, w której znajduje się mieszkanie, stanu technicznego nieruchomości oraz lokalizacji. Pod uwagę należy również brać to kiedy robiliśmy remont, ile zainwestowaliśmy w dane mieszkanie oraz co chcemy w nim zostawić dla przyszłych lokatorów.

Wartość realna nieruchomości

Dotyczy ona rzeczywistej wartości. Obliczamy ją poprzez pomniejszenie wartości odtworzeniowej o stopie zużycia technicznego mieszkania. Jeżeli jest potrzeba skorzystania ze środków polisy ubezpieczeniowej, to właśnie dzięki tej wartości możemy obliczyć wartość odszkodowania. Wartość realna jest zazwyczaj obliczana dla nieruchomości, które należą do starego budownictwa, ponieważ już nowsze budynku są ubezpieczane na podstawie wartości odtworzeniowej.

Zainteresowany sprzedażą mieszkania? – Zapraszamy na https://transakcja24h.pl/

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Dotyczy mieszkań, które mają stwierdzoną jakąś szkodę, która powstała np. podczas zalania lub pożaru. Tak naprawdę, kwota którą szacujemy musi być wystarczająca, aby pokryć wszystkie szkody, które wynikają z wyrządzonej szkody. Wiadomo, że wykonanie wszelkich napraw i remontów wpływa na wartość rynkową mieszkania do sprzedaży.

Wartość prognozowana

Dotyczy mieszkań lub domów, które dopiero są w trakcie budowy. Wtedy sprawę wyceny oddajemy doświadczonemu rzeczoznawcy, który określa całkowitą wartość stanu docelowego danej nieruchomości. Warto pamiętać, że jeżeli chcesz wziąć kredyt na takie mieszkanie, które jeszcze nie zostało wybudowane, to bank może poprosić Cię o przedstawienie kosztorysu związanego z postawieniem nieruchomości.

Jak określić wartość mieszkania?

Bierzemy pod uwagę takie parametry jak: mury, elementy stałe, ruchomości domowe. Warto kierować się tzw. Średnią ceną rynkową (mediana kwot), jaką można uzyskać w okresie czasu za metr kwadratowy nieruchomości. Jeżeli chcemy zrobić to w sposób prawidłowy i profesjonalny, to poprośmy o pomoc rzeczoznawcę majątkowego, który dokładnie zajmie się daną nieruchomością. Po oględzinach mieszkania, osoba ta sporządza dokument urzędowy, który oficjalnie potwierdza wartość danej nieruchomości. Ile wynosi maksymalny termin ważności wyceny nieruchomości? Jest to 12 miesięcy od dnia wyceny. Warto się tego trzymać, ponieważ sprzedając mieszkanie za kwotę z wyceny sprzed np. 2 lat można oszacować dużo mniejszą wartość niż ta rynkowa, co nie jest korzystne z punktu widzenia sprzedającego. Jeżeli nie chcesz sam wyceniać mieszkania/domu, ale też nie masz zamiaru skorzystać z oferty rzeczoznawcy, to warto poszukać biura podróży, które prowadzi wycenę nieruchomości. Ceny w takiej agencji często są niższe niż u doświadczonego rzeczoznawcy. Biura mają dostęp do ksiąg wieczystych, systemów transakcyjnych oraz planów miejscowych np. zagospodarowania terenu, dzięki czemu mogą w sposób dokładny oszacować wartość nieruchomości. Jaką kwotę zaproponować potencjalnemu zainteresowanemu? Najlepiej, jeżeli będzie ona wyższa o 10% względem rzeczywistej kwoty, którą chcemy dostać. Zawyżenie ceny daje nam pole do negocjacji, co wpłynie korzystnie na nasz wizerunek, gdyż kupujący zobaczy, że znacząco jesteśmy w stanie obniżyć cenę. Korzystne jest to również z innego punktu widzenia- jeżeli nie uda nam się znaleźć kupującego od razu to możemy stopniowo zmniejszać cenę mieszkania, co też przyciągnie większą ilość potencjalnych zainteresowanych. Dzięki temu sprzedaż będzie satysfakcjonująca dla Ciebie i innych!