Jak skorzystać z usługi druku 3D na zamówienie?

Usługi druku 3D

Nie trzeba mieć zaawansowanej drukarki 3D, która kosztuje nawet kilkaset tysięcy euro brutto, aby móc wydrukować trójwymiarowy projekt. Można skorzystać bowiem z usług druku 3D na zamówienie, które oferowane są zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne. Sprawdźmy, jak przebiega zlecanie usługi i jak powstaje wydruk 3D? Co jeszcze warto wiedzieć o tej technologii? 

Serwis drukujący w 3D na zamówienie

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonać druk 3D na zamówienie. Wystarczy skorzystać z oferty firm specjalizujących się w technologiach addytywnych. Do dyspozycji mają one wiele metod wydruku w trójwymiarze, bazujących na różnych materiałach do drukowania, tak zwanych filamentach. To m.in. proszki, ciecze lub materiały lite. Proszki mogą być w trakcie drukowania 3D topione i utwardzane, jak w technologiach SLS, SLM, DPP. Proszki podlegają również klejeniu warstwowemu, czego przykładem jest technologia 3DP.

Popularna metoda SLS polega na wydruku 3D przedmiotów w ramach nakładania maszynowo kolejnych, bardzo cienkich warstw z tworzywa sztucznego, głównie nylonu PA. Następnie laser utwardza wybrane części. Możliwe jest drukowanie kilku sztuk przedmiotów w technologii druku  SLS na raz. To technologia „Selective Laser Sintering”, wyróżniająca się wysoką dokładnością.

Ciecze jako filamenty do drukowania 3D mogą mieć postać ciekłych żywic. Dokonywana jest przy tym polimeryzacja cieczy, jak przy metodzie SLA. Materiał lity z kolei albo jest topiony i utwardzany, jak w metodzie FDM, albo klejony warstwowo – LOM.

Najbardziej popularne w usługowym druku 3D są technologie wykorzystujące żywice światłoutwardzalne, czyli technologie DPP, DLP oraz SLA – Stereolitografia. SLA polega na wydruku wysokiej jakości 3D, cechującego się dużą precyzją wykonania. W przypadku SLA także wykorzystywany jest laser, który wykonuje ścieżkę warstwa po warstwie. W przypadku metody DLP materiał do druku 3D nakładany jest również warstwowo, ale tam projektor utwardza jedną warstwę na raz.

Jak realizowana jest usługa druku 3D?

Na przykładzie firmy B3D.pl można przedstawić proces realizacji zamówienia na druk 3D. Usługa ta polega na tym, że użytkownik składa zamówienie u dostawcy wydruku 3D, w której może wskazać między innymi technologię, w jakiej przedmiot ma zostać wytworzony. Po wstępnej weryfikacji zoptymalizowany do wymagań konkretnego klienta projekt jest zatwierdzany, a następnie produkowany w odpowiedniej technologii addytywnej. Na koniec wystarczy go już tylko dostarczyć klientowi – najczęściej do ustalonego z góry punktu odbioru.

Innym trybem realizacji usług druku 3D na zamówienie jest wykonanie jednocześnie skanowania przedmiotu. Taki przedmiot może być wydrukowany np. z kompozytu syntetycznego, który pozwala na uzyskanie jego wiernej kopii w dowolnej skali.

Zasadniczo usługowe drukowanie 3D jest procesem wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów, powstających na bazie skanu realnego przedmiotu lub na podstawie zaprojektowanego w odpowiednim programie komputerowym modelu.

Z pomocą drukarek 3D można wytworzyć wiele różnych produktów, jak:

  •   gotowe produkty z tworzywa sztucznego,
  •   produkty wymagające obróbki,
  •   elementy innych przedmiotów,
  •   prototypy,
  •   produkty koncepcyjne,
  •   formy niezbędne do wykonania właściwych elementów produktów lub ich prototypów.

Cały czas pojawiają się nowe sposoby zastosowania technologii druku 3D w różnych branżach, nie tylko do produkcji prototypów i produktów jako takich.