Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą do zakładu pogrzebowego?

zaklad pogrzebowy

Mało kto jest przygotowany na śmierć bliskiej osoby. Niestety nawet w tych ciężkich chwilach jest kilka spraw formalnych, którymi musimy się zająć. Aby zorganizować potrzeb, do zakładu pogrzebowego należy dostarczyć niezbędne dokumenty, bez których ceremonia nie ma prawa się odbyć. W niniejszym artykule przedstawimy kompletny spis dokumentów, które ułatwią całą procedurę. Zapraszamy do lektury!

Jakie są najważniejsze dokumenty potrzebne do przygotowania pogrzebu?

Jak już wspomnieliśmy, do zorganizowania pogrzebu potrzebnych jest kilka dokumentów. Oto one:

  • Karta zgonu: jest podstawą do organizacji pogrzebu. Zawiera dwie części, pierwsza jest przeznaczona do zarejestrowania zgonu, druga natomiast jest dla administracji cmentarza i jest wystawiany zaraz po śmierci bliskiej osoby. Co ważne, wystawia ją albo lekarz w szpitalu, albo  lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego.
  • Akt zgonu: otrzymujemy go w Urzędzie Stanu Cywilnego i tak naprawdę to akt zgonu jest dokumentem wiążącym, przy dopełnianiu wszelkich formalności. Musimy jednak pamiętać, że do Urzędu Stanu Cywilnego należy się udać w ciągu trzech dni od śmierci.

Dodatkowo przydadzą się także:

  • legitymacja ZUS emeryt /rencista (o ile mamy pobrać zasiłek pogrzebowy 4000 zł na poczet pokrycia kosztów pogrzebu),
  • udokumentowany stosunek pokrewieństwa ze zmarłym stosownym aktem (np.: urodzenia, ślubu itd.) dowodu współmałżonka zmarłego,
  • NIP zmarłej osoby oraz jej współmałżonka,
  • legitymacja ZUS zmarłego i jego współmałżonka,
  • zaświadczenie z pracy o okresie zatrudnienia (jeżeli zmarły był osobą pracującą) oraz zaświadczenie z parafii (jeśli nabożeństwo odbywa się poza parafią zmarłego).

O czym jeszcze pamiętać, kontaktując się z zakładem pogrzebowym?

Pracownicy zakładów pogrzebowych rozumieją, w jak trudnym położeniu znalazła się rodzina i chętnie pomogą z organizacją samego pogrzebu. Jeśli chodzi o zakłady pogrzebowe w Brzegu, z pewnością warto się udać do Domu Pogrzebowego Mysłek, gdzie zostaną nam udzielone wszelkie niezbędne informacje. Często zakłady pogrzebowe wymagają jedynie przywiezienie ubrań i ewentualnych pamiątek po zmarłych, które mają z nim trafić do trumny, oraz ustalenie terminu z księdzem, a sami zajmują się resztą formalności.