Jakie zastosowanie ma rozłącznik bezpiecznikowy?

rozlacznik bezpiecznikowy

Właściwie dobrana aparatura elektryczna jest w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa instalacji. Do tej kategorii zaliczane są także urządzenia określane jako rozłączniki bezpiecznikowe. W jakim celu używany jest rozłącznik bezpiecznikowy? Jak działa? Kiedy może być on użyty?

Co to jest rozłącznik bezpiecznikowy?

Urządzenie określane jako rozłącznik bezpiecznikowy jest rodzajem aparatury elektrycznej, która ma na celu tworzenie skutecznego zabezpieczenia instalacji elektrycznej.

W rozłącznikach tego typu umieszczane są wkładki topikowe, które podczas pojawienia się nieprawidłowości w działaniu instalacji rozłączają ją. Stosowane wkładki topikowe mają zatem funkcję bezpiecznika.

Zatem rozłącznik bezpiecznikowy pozwala na rozłączenie instalacji za pomocą bezpiecznika topikowego. Jest on jednocześnie urządzeniem wielorazowym, ponieważ wtedy, gdy dojdzie do wykorzystania bezpiecznika, można wymienić go na nowy.

Rozłącznik bezpiecznikowy – rodzaje

W użyciu znajdują się różne rodzaje rozłączników bezpiecznikowych, które mogą być dopasowane specjalnie do miejsca ich zastosowania. Mogą być one także wyposażone w dodatkowe funkcje.

Najczęściej wyróżnia się dwie grupy rozłączników:

  • Rozłączniki bezpiecznikowe NH – tego typu urządzenia wyróżniają się montażem w układzie poziomym,

  • Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH – w tym przypadku montaż prowadzony jest za pomocą szyn zbiorczych, które pozwalają na ułożenie rozłączników w formie listwy.

Poza powyższymi dwoma typami rozłączników spotykane są także innego typu urządzenia, na przykład są to rozłączniki wyposażone w ruchome pokrywy, które pozwalają na łatwiejszą wymianę wkładek topikowych, rozłączniki z cewką wybijakową, rozłączniki izolacyjne, które łączą w sobie funkcję rozłącznika bezpiecznikowego oraz izolacyjnego.

Gdzie najczęściej stosowany jest rozłącznik bezpiecznikowy?

Aparatura elektryczna jak rozłącznik bezpiecznikowy ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest ona używana między innymi w rozdzielniach w budynkach wielorodzinnych, w sieciach rozdzielczych, w instalacjach przemysłowych.

Także może być ona używana w budynkach jednorodzinnych, gdzie ważne jest rozdzielenie instalacji i zapewnienie im dodatkowego bezpieczeństwa w razie pojawienia się zagrożenia.

Obecnie aparaturę jak rozłącznik bezpiecznikowy można zakupić w dobrych sklepach specjalizujących się w sprzedaży urządzeń i elementów sieci i instalacji elektrycznych. Dobór rozłączników, podobnie jak innych elementów, powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę oraz uprawnienia elektryczne.