Kompensata faktury — o czym mowa w praktyce?

faktury

Obecnie nie wszystkie rozliczenia między kontrahentami dokonywane są na podstawie przelewu czy wpłaty gotówki. Alternatywą dla tych metod jest kompensata, w której obie strony są dla siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami. Na czym jednak polega ten sposób dokonywania wzajemnych płatności i jak powinien być księgowany? Podpowiadamy.

Czym jest kompensata faktury?

Kompensata faktury w kodeksie cywilnym określana jest jako potrącenie. W takiej sytuacji dwie firmy mają wobec siebie zobowiązania finansowe, które są potrącane w całości lub w części z należności jednej ze stron. Na przykład przedsiębiorstwo A, które ma 12 000 zł zobowiązania wobec przedsiębiorstwa B, a firma B ma 5000 zł zobowiązania wobec firmy A. W takiej sytuacji może ona potrącić wysokość swojego rachunku z należności, jakie powinna jej wpłacić firma A. Wówczas więc przedsiębiorstwo po odliczeniu należności w postaci 5000 zł jest winne firmie B jeszcze tylko 7000 zł.

Kiedy można korzystać z kompensaty faktury?

Artykuł 498 Kodeksu Cywilnego mówi o tym, kiedy możliwe jest korzystanie z kompensaty faktury. Zgodnie z tymi zapisami potrącenie można zastosować wtedy, kiedy strony są wobec siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Należności takie z kolei muszą być wymagalne, a więc w razie potrzeby będzie możliwość dochodzenia ich na drodze sądowej. Dodatkowo warto pamiętać, że kompensatę stosuje się do niższej wartości spośród wszystkich wierzytelności. Zgodnie z prawem taką formę rozliczenia można zastosować tylko w przypadku pieniędzy lub przedmiotów o takiej samej jakości.

Jak powinna wyglądać umowa kompensaty?

Umowa kompensaty tak jak każdy inny typ umowy musi zawierać informacje dotyczące danych przedsiębiorstw, kwoty wierzytelności, a także o dokonanych kompensatach, a co za tym idzie, wysokości pozostałego zadłużenia. Ważne jest również, aby określić formę, termin płatności zobowiązania i załączyć dokumenty, które są podstawą do dokonania potrącenia, takie jak na przykład faktury.

Żeby umowa kompensaty była ważna, przedstawiciele obu przedsiębiorstw muszą ją podpisać. Szczegółowe warunki potrącenia powinny zostać jednak określone przez firmy, które chcą się rozliczać na podstawie kompensaty, ponieważ kodeks cywilny nie uwzględnia tego czynnika. W tego typu dokumencie musi jednak znaleźć się tabela przedstawiająca wyszczególnione zobowiązania i należności. Dokładne omówienie wzoru umowy rekompensaty znajdziemy na: https://pragmago.pl/porada/kompensata-faktury-co-oznacza-i-kiedy-jest-mozliwa/.