Lean Manufacturing – jakie są korzyści dla przedsiębiorstwa?

0
lean manufacturing

Współczesna gospodarka charakteryzuje się dynamicznymi zmianami, które oddziałują także na społeczeństwo. Zmiany te wymuszają na przedsiębiorcach ciągłe ulepszanie swoich działalności i usprawnianie procesów wewnętrznych, które przyniosą szereg korzyści przy jednoczesnym eliminowaniu niepotrzebnym operacji.

Zaczęło się w Japonii

Filozofia Lean manufacturing ma swoje początki w Japonii. To właśnie tam w latach czterdziestych wdrożono proces, którego głównym celem było wyeliminowanie marnotrawstwa i maksymalizacja wartości dla klienta. Za pioniera lean manufacturing uważa się zakład produkcyjny pojazdów marki Toyota.

Koncepcja zastosowana w fabryce Toyoty spotkała się z dużym zainteresowaniem. Coraz więcej przedsiębiorców chciało wdrożyć metodę “odchudzania” kosztów w swojej firmie, co doprowadziło do rozpowszechnienia tej metody na cały świat. Filozofia lean manufacturing dotarła do Polski stosunkowo niedawno, a skutecznemu jej wdrożeniu towarzyszą teoretyczne i praktyczne szkolenia.

Lean manufacturing w praktyce

Cała filozofia polega na wprowadzeniu zmian w dotychczasowym zarządzaniu produkcją, by osiągnąć najlepsze rezultaty dla klienta, a zarazem zminimalizować marnotrawienie, jakie miało dotychczas miejsce w przedsiębiorstwie. Do skutecznego wdrożenia lean manufacturing trzeba zaangażować wszystkich pracowników, ponieważ obejmuje on zarówno strefę produkcyjną, jak i zapasy, dział odpowiedzialny za dalsze inwestycje, inżynierów oraz pracowników fizycznych.

Co uważa się na największe marnotrawstwo w większości przedsiębiorstw? Najczęściej chodzi tu o materiały i surowce, których nie dało się wykorzystać. Inne czynniki, na które wskazuje się wraz ze wspomnianymi wyżej, to nadprodukcja, nadmierne gromadzenie zapasów, zbędny transport oraz niewykorzystywanie możliwości pracowników.

Zasady lean manufacturingu

Wyróżnia się pięć kluczowych zasad, których wdrożenie skutkuje stopniowym wprowadzaniem dobrym zmian w przedsiębiorstwie. Należą do nich dokładne określenie strumienia wartości dla produktu, utworzenie systemu, który umożliwi swobodny przepływ surowców i materiałów, określenie, jaką wartość ma produkt z perspektywy klienta i stosowanie systemu ssącego pomiędzy klientem a dostawcą. Cały zestaw zamyka piąta z zasad, którą jest ciągłe dążenie przedsiębiorstwa do uzyskania optymalnych rozwiązań.

Korzyści dla firmy

Proces wdrożenia lean manufacturing jest złożony i wymaga zaangażowania wszystkich pracowników. Korzyści z tego płynące pomogą zoptymalizować wszelkie procesy wewnątrz przedsiębiorstwa. Firma może spodziewać się między innymi wzrostu wydajności na każdym szczeblu, poprawy jakości oferowanych przez siebie produktów, skrócenia czasu produkcji, mniejszego gromadzenia zapasów, lepsze wykorzystanie dostępnych maszyn i narzędzi, a także lepszej komunikacji między pracownikami. W wyniku wdrożenia koncepcji nastąpi wprowadzenie klarownych struktur organizacyjnych, które znacząco wpłyną na pracę całego przedsiębiorstwa.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft – Lean Manufacturing w praktyce.