Logistyka kontraktowa – jakie zalety posiada?

0
Zalety logistyki kontraktowej

Logistyka kontraktowa polega na oddaniu w ręce doświadczonego operatora logistycznego czynności logistycznych firmy. Przedsiębiorstwo może więc skorzystać z doświadczenia oraz zasobów wyspecjalizowanego podmiotu, który w profesjonalny sposób zadba o jej obsługę logistyczną. Takie podstępowanie wiąże się z szeregiem korzyści przynosząc przedsiębiorstwom oszczędność pieniędzy, czasu oraz pewność prawidłowej realizacji wszystkich zadań związanych z zarządzaniem ich procesami logistycznymi.

Logistyka kontraktowa a oszczędności – dlaczego to się opłaca?

Jedną z najistotniejszych zalet, jakie współczesnym przedsiębiorcom oferuje logistyka kontraktowa, jest znacząca oszczędność pieniędzy. Przejawia się ona w wielu aspektach. Firmy, które decydują się na zarządzanie procesami logistycznymi we własnym zakresie muszą liczyć się z koniecznością poniesienia znaczących wydatków. Wynajem powierzchni magazynowej, jej utrzymanie, wykupienie ubezpieczenia oraz zatrudnienie i wynagradzanie wykwalifikowanych magazynierów sprawia, że koszty logistyki stają się bardzo wysokie. Jeśli dodamy do tego konieczność zakupu własnych pojazdów, urządzeń, oprogramowania oraz inwestowania w specjalistyczne szkolenia, często okazuje się, że wydatki przewyższą zyski.

Logistyka kontraktowa zdejmuje z przedsiębiorców obowiązek samodzielnego inwestowania we wszystkie te aspekty, a jedynym jej kosztem jest opłacenie operatora logistycznego, który udostępnia własne zasoby, magazyn oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Pozwala to firmie zaoszczędzić pieniądze bez konieczności pójścia na kompromis i świadczenia usług na niższym poziomie tylko ze względu na wysokie koszty profesjonalnego zarządzania procesami logistycznymi. Oszczędność pieniędzy idzie także w parze z oszczędnością czasu – firmy korzystające z logistyki kontraktowej powierzając ją zewnętrznemu podmiotowi mogą skupić się na tym co najważniejsze, czyli własnym rozwoju.

Kompleksowe i długoterminowe podejście do zarządzania logistyką firmy

Profesjonalna logistyka kontraktowa jest najczęściej realizowana w formie długoterminowej, a korzystające z niej firmy podpisują z operatorem umowę na kilka lat. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż pozwala na planowanie obsługi logistycznej firmy w perspektywie długoterminowej, ustalanie poszczególnych działań oraz systematyczne dopasowywanie poszczególnych usług do aktualnych, zmieniający się w czasie wymagań przedsiębiorstwa. Uzyskanie optymalnej wydajności obsługi logistycznej firmy wymaga bowiem czasu i zaangażowania obu stron, czemu sprzyja współpraca ukierunkowana na długoterminowość.

Podpisanie umowy na dłuższy okres czasu jest korzystne także pod względem ryzyka biznesowego. Klient dzięki temu zyskuje pewność, że w czasie obowiązywania kontraktu operator logistyczny w pełni wywiąże się ze swoich obietnic oraz zapewni mu stałą obsługę logistyczną na wysokim poziomie. Operator z kolei ma zapewniony zwrot poniesionych przez siebie nakładów. Z tego powodu firmy, które rozważają outsourcing usług logistycznych powinny raczej decydować się na umowy długoterminowe, które są korzystniejsze od umów zawieranych na krótkie okresy czasu czy okazjonalnej współpracy.