Własność intelektualna a własność przemysłowa

0
radca prawny

Zarówno pojęcie własności przemysłowej, jak i własności intelektualnej pojawia się w kontekście znaków towarowych. Z jednym i drugim powiązany jest twór, który jest efektem ludzkiej pracy umysłowej. Co oznaczają te pojęcia i czy można je stosować wymiennie?

Własność intelektualna

Za własność intelektualną uznaje się twory ludzkiego umysłu, które można podzielić na część jawną oraz ukrytą. W ramach części jawnej znajdują się znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, dzieła literackie, naukowe i artystyczne, odkrycia naukowe, a także wynalazki z każdej dziedziny techniki. W części ukrytej z kolei znajdują się tajne receptury (przykładem może być receptura na Coca-Colę czy przepis na słynną panierkę do kurczaka, jaką stosuje się w jednej z najsłynniejszych restauracji fast-food na świecie), prace badawcze czy bazy danych.

Własność przemysłowa

Prawo własności przemysłowej również chroni kreatywność właściciela danego tworu, dając mu wyłączne prawo na jego użytkowanie. Nie od dziś wiadomo, że znak towarowy czy niektóre patenty definiują sukces przedsiębiorstwa do tego stopnia, że ich wartość jest w stanie przewyższyć wartość aktywów materialnych. Za przedmiot wartości przemysłowej uznaje się:

patenty na wynalazki – za wynalazek uznaje się wszystko nowe, co reprezentuje poziom wynalazczy i można go stosować w skali przemysłowej. Wynalazek nie może być częścią stanu techniki (czyli nie zawiera elementów, które zostały już ujawnione i podane do powszechnej wiadomości)
znaki towarowe – są to oznaczenia w formie graficznej, które pomagają odróżnić towary jednego przedsiębiorstwa od drugiego. Urząd patentowy przy zatwierdzaniu znaku towarowego nie zajmuje się sprawdzaniem, czy powstały jakiekolwiek zbieżności pomiędzy znakami towarowymi zgłoszonymi przez poprzednich posiadaczy. Dopiero po dopatrzeniu się podobieństwa posiadacz danego znaku może wnieść sprzeciw, co będzie skutkować analizą powstałej kolizji
wzory przemysłowe – powstają w wyniku uzyskania wytworu o indywidualnych cechach, poprzez nadanie kształtu za pomocą linii, konturów, kolorystyki czy nowej struktury materiału. Przedmiotem wytworu może być zarówno opakowanie, symbol graficzny, jak i krój pisma topograficznego, a przede wszystkim przedmiot wytworzony w sposób rzemieślniczy lub przemysłowy
wzory użytkowe – udziela się wyłącznie na nowe rozwiązania o charakterze technicznym. Nowy wzór użytkowy musi być użyteczny, tj. pozwalać na osiągnięcie określonego celu, które ma praktyczne znaczenie przy jego użytkowaniu
Nowe odmiany roślin oraz topografia układów scalonych również zalicza się do własności przemysłowej.

Jak widać, niektóre twory można uznać zarówno za wartość przemysłową, jak i wartość intelektualną. Czy wobec tego można tych pojęć używać zamiennie? Warto wiedzieć, wartość przemysłowa zawiera się w pojęciu wartości intelektualnej. Szczegółowym określeniem przyporządkowania danego tworu zajmują się rzecznicy patentowi.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych.