Kiedy potrzebne są ekspertyzy budowlane?

0
ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budowlane najogólniej rzecz biorąc, jest opracowaniem służącym do określenia stanu technicznego budynku. Ma to na celu ustalenie ogólnej oceny kondycji budowli. Jest oparta o stosowne pomiary techniczne i badania. Kiedy powinniśmy ją zlecić?

Czemu służą ekspertyzy budowlane?

Ekspertyza składa się zarówno z części opisowej, jak i obliczeniowej. Ekspertyzy budowlane pozwalają ocenić obecny stan budynku tak, aby wskazać na sposoby usunięcia usterek w obiekcie. Ekspertyzy budowlane pozwalają ocenić wytrzymałość dachu, ścian i stropów, a także innych elementów konstrukcyjnych. Przedmiotem ekspertyz może być: analiza pęknięć ścian lub innych elementów konstrukcyjnych i przyczyn zaistniałych usterek i problemów. Ekspertyzy budowlane mają również na celu weryfikację poprawności przeprowadzonych prac budowlanych. Jest to bardzo ważny element, który jest wymagany przez prawo polskie. Ekspertyzy budowlane są wykonywane przez specjalistów. Wykrycie usterek i nieprawidłowości danej konstrukcji pozwala wykluczyć ryzyko związane z zawaleniem konstrukcji, co stwarza niebezpieczeństwo i może być tragiczne w skutkach.

Ekspertyzy budowlane-kiedy z nich skorzystać i kto je wykonuje?

Ekspertyzy budowlane powinno się wykonywać w przypadku kupna nowego domu, a także okresowo podczas eksploatacji czy zmiany sposobu użytkowania budynku. Warto zlecić wykonanie ekspertyz budowlanych podczas zaobserwowania różnego rodzaju wad konstrukcyjnych takich jak: pęknięcia, rysy oraz innego rodzaju widoczne uszkodzenia. Specjalista ocenia, co jest przyczyną występowania wad konstrukcyjnych czy awarii. Ekspertyzy budowlane wykonują wyłącznie profesjonaliści posiadający uprawnienia budowlane. Mogą mieć tytuł technika lub inżyniera. Jeśli natomiast potrzebujemy bardziej skomplikowanej ekspertyzy budowlanej, a co za tym idzie większej liczby wniosków, należy powierzyć ją rzeczoznawcy budowlanemu. Powinien mieć uprawnienia w zakresie projektowania lub wykonawstwa.