Metody badania słuchu

badnie sluchu

Słuch to obok wzroku najważniejszy ze zmysłów człowieka. Dzięki niemu jesteśmy w stanie łatwo się komunikować, rejestrować zmiany w otoczeniu i wykrywać zagrożenia. Z wiekiem, a także w wyniku różnego rodzaju dolegliwości jakość słyszenia może spadać. Na szczęście można temu przeciwdziałać poprzez odpowiednie leczenie – wcześniej jednak należy przejść badania lekarskie. Na czym one polegają?

Podstawowe badanie słuchu

Zanim pacjent zostanie skierowany na specjalistyczne badania słuchu, lekarz pierwszego kontaktu przeprowadza wywiad na temat stanu jego zdrowia oraz np. czynników mogących wpływać na pogorszenie słuchu (takich jak środowisko pracy, wiek). Następnie przeprowadzane jest podstawowe subiektywne badanie słuchu, polegające na tym, że lekarz staje w określonej odległości od pacjenta w taki sposób, by ten nie mógł czytać z ruchu jest ust. Następnie wypowiada słowa ze specjalnie opracowanego zestawu. Badanie to nazywane jest badaniem akumetrycznym. Jeśli pacjent nie jest w stanie usłyszeć głosu lekarza lub słyszy go niewyraźnie, lekarz wypisuje skierowania na bardziej zaawansowane badania z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Rodzaje badań słuchu

W celu oceny stanu narządów słuchu przeprowadza się między innymi:

  • otoskopię – inaczej mówiąc wziernikowanie ucha. Ma ono na celu ocenienie stanu przewodu słuchowego wewnętrznego i ucha środkowego.
  • audiometria tonalna – wykonywana jest w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. Pacjent w środku zakłada słuchawki, w których nadawane są sygnały dźwiękowe o różnych częstotliwościach. Zadaniem pacjenta jest naciskanie przycisku w kabinie za każdym razem, gdy usłyszy dźwięk. Badanie prowadzone jest oddzielnie dla każdego z uszu.
  • audiometra impedancyjna – polega na wprowadzeniu do ucha sondy akustycznej, która generuje sygnał dźwiękowy, pobudzając tym samym mięsień strzemiączkowy. Następnie mikrofon umieszczony w sondzie dokonuje pomiaru drgań błony bębenkowej. Badanie to nazywane jest również tympanometrią.

Te oraz inne metody badania słuchu przeprowadzane są m.in. w przychodni Medan.

Kiedy warto udać się ba danie słuchu?

Słuch z wiekiem słabnie, jest to naturalny proces, choć nie u każdego postępuje on w jednakowym tempie. Generalnie zaleca się, żeby osoby po 50 roku życia udały się na profilaktyczne badanie słuchu. Niemniej na badanie może zdecydować się każdy, niezależnie od wieku zauważył u siebie niepokojące pogorszenia jakości słyszenia lub dolegliwości takie jak szumy uszne lub nadwrażliwość słuchowa. Odpowiednio wcześniej przeprowadzona diagnoza znacznie podnosi efektywność leczenia i zmniejsza ryzyko dalszego, zbyt szybkiego pogarszania się słuchu.