Pracownicy ze Wschodu nadal potrzebni na polskim rynku pracy

pracownicy ze wschodu

Jak donoszą media, polski rynek pracy w dalszym ciągu jest otwarty na pracowników ze Wschodu (zarówno z Ukrainy, jak również z Dalekiego Wschodu) i trend ten będzie utrzymywał się przez najbliższe lata. Cudzoziemcy stanowią ważną siłę napędową polskiej gospodarki. Obecnie na polskim rynku pracy tymczasowej dominują Ukraińcy, których jest o kilkanaście procent więcej niż pracujących tymczasowo Polaków. Zwiększa się również liczba cudzoziemców migrujących w celach zarobkowych do Polski z państw Dalekiego Wschodu.

Szukasz pracowników ze wschodu odwiedź: https://bisar.pl/pracownicy-z-azji/

Zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu w Polsce

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu w Polsce. Cudzoziemcy potrzebni są nie tylko do wykonywania prac fizycznych np. w budownictwie, ale również w innych działach gospodarki narodowej, gdzie również zapotrzebowanie na pracowników systematycznie wzrasta. Warto dodać, że coraz więcej pracowników zza granicy znajduje zatrudnienie w usługach i turystyce. Podjęcie pracy jako sprzedawca w sklepie lub kelner w restauracji możliwe jest m.in. dzięki bliskości językowej między Polską a Ukrainą. Ukraińcy bardzo szybko i chętnie uczą się ponadto języka polskiego, co w znacznym stopniu ułatwia im pracę, a także komunikację z klientami. Można zauważyć również rosnące zapotrzebowanie na specjalistów o konkretnych kwalifikacjach, np. operatorów maszyn, elektromonterów, cieśli – stanowiska tego typu coraz częściej obsadzane są właśnie cudzoziemcami.

Pracownicy ze Wschodu – asymilacja w Polsce

Zatrudniani przez polskich przedsiębiorców pracownicy z Ukrainy bardzo szybko asymilują się w naszym kraju. Oprócz tego bardzo ławo przystosowują się do panujących w pracy zasad. Zatrudniani przez polskie przedsiębiorstwa cudzoziemcy nie mają żadnych problemów z komunikacją. Większość pracowników z Ukrainy przynajmniej w podstawowym stopniu zna lub rozumie język polski. Z kolei pracownicy z Dalekiego Wschodu, a wśród nich pracownicy z Filipin, jak również pracownicy z Bangladeszu, którzy najczęściej nie znajdą języka polskiego, dobrze posługują się zwykle językiem angielskim, a ponadto chętnie uczą się podstaw naszego języka ojczystego. Agencja Pośrednictwa Pracy Bisar potwierdza, że bariery językowe nie stanowią już praktycznie żadnego problemu, gdy pracownikom przydzieli się koordynatora, z którym będą mogli się porozumiewać bez problemu. Agencja Pośrednictwa Pracy Bisar – szybki sposób na zatrudnienie
cudzoziemców Rosnącemu zapotrzebowaniu na pracowników ze Wschodu wychodzi naprzeciw Grupa Bisar, która jest w stanie w krótkim czasie znaleźć nawet dużą ilość kandydatów chętnych do pracy „od ręki”. Polscy przedsiębiorcy doceniają zarówno współpracę z agencją w postaci leasingu pracowników, jak i na zasadach outsourcingu. Na outsourcing procesów decydują się zwykle duże przedsiębiorstwa, które cierpią na stały niedobór rąk do pracy, natomiast z leasingu korzystają chętnie pracodawcy, których działalność w dużej mierze opiera się na sezonowości. Zwłaszcza outsourcing procesów cieszy się popularnością, ponieważ znacznie odciąża przedsiębiorstwa, przy jednoczesnej gwarancji określonych wyników pracy.