Tłumaczenie ustne – jakie predyspozycje musi posiadać dobry tłumacz?

0
Tłumaczenia

Znajomość języków obcych nie jest jedyną ważną predyspozycją tłumacza ustnego. W przypadku tego typu przekładów przydatne są również inne umiejętności, które pozwolą tłumaczowi pracować sprawnie i wydajnie nawet w najbardziej stresujących okolicznościach – zwłaszcza w przypadku tłumaczeń symultanicznych, ale nie tylko!

Rodzaje tłumaczeń ustnych

Zanim przejdziemy do predyspozycji, jakie powinien posiadać dobry tłumacz ustny, warto wspomnieć, na jakie rodzaje dzieli się tłumaczenie ustne. Jest to o tyle ważne, że poszczególne rodzaje tłumaczenia ustnego różnią się formą oraz ich zastosowaniem. I tak rozróżniamy przede wszystkim:

  • Tłumaczenie symultaniczne – jest to tłumaczenie równoczesne, najczęściej ma ono formę tłumaczenia kabinowego.
  • Tłumaczenie konsekutywne – jest to tłumaczenie realizowane w trakcie przemówienia prelegenta, po zakończeniu jego wypowiedzi. Najczęściej taka przemowa czy wykład podzielony jest na partie zdań, które są wygodne w tłumaczeniu i zrozumieniu przez słuchaczy.
  • Tłumaczenie liaison – odmiana tłumaczenia konsekutywnego, gdzie tłumaczy się krótsze fragmenty wypowiedzi, bardzo często zdanie po zdaniu.
  • Tłumaczenie szeptane – rodzaj tłumaczenia symultanicznego realizowanego dla kilku osób siedzących obok.
  • Tłumaczenie a vista – tłumaczenie ustne z dokumentu, które realizowane jest zazwyczaj w czasie pomocy prawnej osobom nieposługującym się językiem miejscowym.

Oczywiście są jeszcze inne rodzaje tłumaczenia ustnego, chociażby tłumaczenia ustne prawno-sądowe, tłumaczenia konferencyjne czy tłumaczenia dla grup fokusowych lub tłumaczenia środowiskowe realizowane dla różnego rodzaju służb publicznych. Jednak są to tłumaczenia, które bazują zazwyczaj na głównych rodzajach tłumaczeń ustnych, czyli konsekutywnych lub symultanicznych.

Tłumaczenia

Tłumaczenie ustne – jakie umiejętności się przydają?

Dla niektórych może być zaskoczeniem, że praca tłumacza symultanicznego jest uważana za jedną z najbardziej stresujących profesji. Sam proces tłumaczenia w czasie rzeczywistym jest niezwykle skomplikowany i wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języków, w których dokonuje przekładu, ale także posiadania wysoko rozwiniętych zdolności poznawczych oraz interpersonalnych. Sprawna praca tłumacza ustnego wymaga także płynności wypowiedzi, szybkiego przetwarzania informacji i doskonałej pamięci.

Nie jest to zatem zawód dla tych, którzy mają problem ze skupieniem swojej uwagi. Tłumacz musi być w stanie utrzymać swoją gotowość umysłową często przez kilka godzin, co jest bardzo męczące zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dlatego tłumacz ustny, zwłaszcza symultaniczny, musi być osobą, która doskonale radzi sobie ze stresem i jest niezwykle wytrwała oraz zdeterminowana.

Tłumaczenie ustne zdaje się czymś prostym, jednak w przypadku profesjonalnych tłumaczeń, w których wierność przekładu oraz szybkość przetwarzania informacji i podania ich w jak najbardziej zrozumiały sposób, jest wysiłkiem wręcz tytanicznym. Przekłada się to na dość wysokie koszty za tego typu usługi. Godzina pracy tłumacza kosztuje bowiem od 150 zł do nawet kilkuset złotych.

Partnerem materiału jest Translation Street – profesjonalne tłumaczenie ustne.