Jakie typy stacji SKP wyróżniamy?

motoryzacja

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, aby pojazd samochodowy mógł zostać dopuszczony legalnie do ruchu drogowego, powinien mieć aktualne badanie techniczne. Badania tego typu wykonywane są w odpowiednich odstępach czasu przez uprawnione do tego placówki, nazywane Stacjami Kontroli Pojazdów. Jakie są rodzaje SKP i czym dokładnie się one od siebie różnią?

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Tego typu placówki mają uprawnienia do przeprowadzania pełnego zakresu badań technicznych w pojazdach samochodowych, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Oznacza to, że przeprowadzane są w nich badania:

  • samochodów osobowych,
  • motocykli,
  • aut dostawczych,
  • przyczep do ww. pojazdów.

W ostatnim czasie podstawowe SKP zyskały również prawa do wykonywania badań pojazdów samochodowych wyposażonych w instalację LPG. Można w nich również wykonywać badania zlecone przed policję czy starostwo. Uprawnienia podstawowej SKP posiada między innymi serwis Silesia Cars Center.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowe SKP posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące podstawowym SKP, a ponadto mogą przeprowadzać badania wszystkich pozostałych pojazdów, niezależnie od ich masy i wielkości. Udać się do nich mogą więc posiadacze wszystkich wymienionych wyżej pojazdów (osobowych, dostawczych etc.), a także:

  • ciężarówek,
  • autobusów,
  • ciągników rolniczych.

Większy zakres uprawnień OSKP wiąże się również z wyższymi wymogami co do sprzętu oraz kwalifikacji personelu.

Kiedy udać się na badanie?

Obowiązek wykonywania badań technicznych pojazdu spoczywa na każdym właścicielu, zaś to, jak często te badania powinny być przeprowadzane określają przepisy. Zgodnie z nimi samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony powinien być poddany pierwszemu badania przed upływem 3 lat od dnia rejestracji pojazdu. Następne badanie wykonuje się przed upływem 2 lat od daty poprzedniego, a każde kolejne nie później niż rok od poprzedniego. Od tej reguły istnieją wyjątki – niezależnie od swego wieku co roczne badanie powinny przechodzić m.in. taksówki, pojazdy uprzywilejowane, a także pojazdy wyposażone w instalację LPG. Należy pamiętać, że badanie okresowe jest obowiązkowe niezależnie od okoliczności – pomyślne przeprowadzenie przeglądu technicznego zalecanego przez producenta nie anuluje konieczności wykonania w terminie badania wymaganego przepisami. Również dodatkowe badania – które może zlecić np. policja w wyniku kontroli drogowej – nie wydłużają terminu wykonania badania okresowego.